Záujem o technické odbory klesá, napraviť by to mohlo aj duálne vzdelávanie

Záujem o technické odbory klesá, napraviť by to mohlo aj duálne vzdelávanie

RedakciaAktuality20.11.2018

Stredná odborná škola (SOŠ) polytechnická, ktorá sídli na Sládkovičovej ulici, je jedinou strednou školou v Ružomberku so zameraním na technické odbory. V súčasnosti ju navštevuje 190 žiakov, ktorí sú rozdelení do deviatich tried. Aj keď škola ponúka zaujímavé odbory so zameraním ako strojárstvo, elektrotechnika, informatika, mechatronika či autoopravárenstvo, počet žiakov na nej stále klesá. Riaditeľ školy, Vladimír Pančík za poklesom záujmu o štúdium na polytechnickej škole vidí niekoľko hlavných príčin: „Žiaľ, to že počet žiakov klesá súvisí s celkovým poklesom populácie, ale aj s tým, že počet stredných škôl neklesá, ale naopak stúpa. Dôvodom je aj fakt, že vo vyučovaní na základnej škole výrazne absentuje technická výchova alebo sa tento predmet vyučuje len v teoretickej rovine. Žiaci tak nemajú žiadne skúsenosti a poznatky a boja sa technických odborov. Preto si častokrát vyberajú radšej ekonomický smer, alebo gymnázium. Dovolím si však tvrdiť, že úroveň gymnázií už nie je ako kedysi, lebo latka náročnosti pri výbere študentov sa znížila.“ Ako ďalej uviedol, pokles žiakov na polytechnickej škole je v porovnaní s minulosťou enormný. Zatiaľ čo kedysi navštevovalo tieto technicky zamerané odbory vyše 800 žiakov, dnes je ich počet necelých 200.

Plánujú duálne vzdelávanie

Atraktivita SOŠ polytechnickej spočíva podľa jej riaditeľa nie len v ponuke zaujímavých vyučovacích odborov, ale aj v mnohých iných faktoroch, ktoré pozitívne vplývajú na jej chod. Pýši sa viacerými športovými úspechmi, ale aj zapájaním sa do rôznych projektov. Študenti z odborov mechatronik, autoopravár-mechanik a elektrotechnik v súčasnosti praxujú vo firmách so špičkovým technickým vybavením v rámci projektu Erasmus+ v Budapešti. Škola sa snaží aj o celkovú modernizáciu priestorov. S finančnou pomocou svojho zriaďovateľa, ktorým je Žilinský samosprávny kraj aktuálne rekonštruuje budovu dielní a každoročne nakupuje nové výukové panely a stroje.

Aj keď SOŠ polytechnická zatiaľ nefunguje na báze duálneho vzdelávania, po dohode s niektorými firmami, majú možnosť študenti tretieho a štvrtého ročníka v týchto firmách pracovať. Oficiálny systém duálneho vzdelávania by v budúcom školskom roku chcela polytechnická škola zaviesť práve v spolupráci s Mondi SCP. Pre túto firmu by tak malo byť v školskom roku 2019/2020 prijatých desať žiakov v odbore chemik operátor. „Doteraz sme fungovali tak, že študenti prvého a druhého ročníka mali celkovo 20% praxe, to znamená, že jeden deň v týždni išli na prax a štyri dni sa učili. V duálnom vzdelávaní musíme študentom zabezpečiť počas štyroch rokov štúdia, teóriu a prax v pomere 50:50,“ uviedol Pančík. Keďže avizované duálne vzdelávanie sa má týkať jedného konkrétneho odboru – chemik operátor, spoločnosť Mondi SCP by mala v rámci tejto spolupráce cez memorandum o spolupráci s mestom, finančne prispieť na vybudovanie chemického laboratória v priestoroch školy vo výške 50 tisíc eur.

Absolventi s takmer stopercentným uplatnením

Hlavným predpokladom pre záujemcov o štúdium na polytechnickej škole v Ružomberku je predovšetkým vzťah k technickým smerom. Do nematuritných odborov škola robí výber len podľa priemeru. V rámci maturitných odborov zas žiaci robia prijímacie skúšky z matematiky a slovenčiny a body môžu získať aj za priemer prospechu z druhého polroka v ôsmom ročníku a prvého polroka v deviatom ročníku. Podľa Pančíka je po týchto technických odboroch na trhu obrovský dopyt a absolventi po ukončení štúdia majú viac ako 90 percentnú šancu sa zamestnať.

Viac o štúdiu na SOŠ polytechnickej je možné sa dozvedieť na akcii pod názvom Burza informácií, ktorá sa bude konať vo Veľkej dvorane Kultúrneho domu Andreja Hlinku 26. novembra alebo na Dni otvorených dverí priamo v priestoroch školy 11. decembra.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia