Zavŕšenie reštauračnej trilógie

Zavŕšenie reštauračnej trilógie

RedakciaAktuality19.7.2023

Po portréte dámy v hermelínovom plášti, Liptovské múzeum, reštaurovalo ďalšiu, v poradí tretiu maľbu, a to Ukrižovanie z roku 1826, ktorej autorom je Emericus Boboth, niekdajší farár v Hrboltovej. Práce, o ktoré sa postaral akademický maliar Jozef Dorica, trvali od októbra 2020 do apríla 2023.

Ide o viac než dvojmetrové zobrazenie tradičnej kresťanskej scény, aká sa v priebehu stáročí s menšími obmenami objavovala a stále aj objavuje na sakrálnych umeleckých dielach. Výjav bol namaľovaný olejovými farbami na ľanovom plátne umiestnenom na podráme.

Následne Ukrižovanie bolo privezené z ateliéru J. Doricu do sídelnej budovy Liptovského múzea v Ružomberku, kde bude v najbližších týždňoch vystavené ako súčasť stálej expozície sakrálneho umenia.

Reštaurovanie sa realizovalo vďaka úspešnému projektu a následnému získaniu verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia. Povinnú spoluúčasť k projektu poskytol Žilinský samosprávny kraj.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia