Zbierka Biela pastelka pomáha nevidiacim a slabozrakým

Zbierka Biela pastelka pomáha nevidiacim a slabozrakým

RedakciaAktuality22.9.2023

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Finančné prostriedky sú každoročne použité na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

Zbierku organizuje občianske združenie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priatelia a príbuzní i rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Má takmer 3 000 členov združených v 50 základných organizáciách.

Podporiť nevidiacich a slabozrakých prostredníctvom verejnej zbierky Biela pastelka môžete niekoľkými spôsobmi:

ÚNSS poskytuje nevidiacim a slabozrakým potrebné poradenstvo, rehabilitácie a výučbu hmatového písma. Nevidiacim a slabozrakým by pomohlo, ak by bežné produkty a služby disponovali Braillovým písmom. K dofinancovaniu im pomáha aj výťažok zo zbierky Biela pastelka. Braillovo písmo je pre ľudí so zrakovým postihnutím rovnako dôležité ako bežná abeceda a písanie pre vidiacich.

Verejnosť vníma Braillovo písmo v tradičnom prevedení, teda vystúpené bodky na bielom papieri. Aj v tomto smere však prišlo k posunu a dnes je brail súčasťou digitálneho sveta. „K dispozícii máme Brailové displeje, teda hardvérové zariadenia, ktoré po pripojení k počítaču či smartfónu, umožňujú čítať obsah obrazovky v hmatovom písme. Uľahčuje sa tak práca s textom, jeho editácia, pre aktívnych brailistov je táto forma práce na počítači často príjemnejšia i presnejšia. Jednoducho, pod bruškami prstovchýbajúce písmeno alebo interpunkciu zbadajú ľahšie,“ hovorí Michal Tkáčik, hlavný koordinátor Slovenskej autority pre Braillovo písmo (SABP) a člen ÚR ÚNSS.

Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich, príležitosťou prejaviť ľudskú ušľachtilosť a solidaritu. Pomáha hľadať riešenia v často ťažkých situáciách, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia