Zbojnícke chodníčky

Zbojnícke chodníčky

RedakciaAktuality10.2.2023

Scenárista a režisér Igor Littva vytvoril takmer dvojhodinovú prehliadku dolnoliptovských zvykov, piesní, tancov, ktorú nazval Zbojnícke chodníčky. Práve tie prepojili jednotlivé choreografie, zvykloslovia z rôznych obcí malebného regiónu dolného Liptova.

Galaprogram otvorili nevšedným kľúčom -znelkou SZUŠ súboru Liptov a DFS Liptáčika, ktorej autorom je Vladimír Struhár. Jej tóny zneli v podaní ľudovej hudby folklórneho súboru (FS) Liptov. Detské hry na lúke, tance a spevy uviedli v scénických pásmach Poďme chlapci a Krásna, ktoré otvorili slávnostný program.

Divákov na prechádzku zbojníckymi chodníčkami zobral zbojnícky kapitán Miroslav Kasprzyk. Prezradil im, že kde sú ukryté nazbíjané poklady, ako sa k nim dostať a najmä, kedy ich uzrie ľudské oko. Podľa neho sa tak stane, keď národu bude najbiednejšie.

Spolu s jubilantmi sme sa preniesli napríklad do obcí, kde na fašiangy vešajú bursovníkov. Tak tomu je napríklad v Likavke, v Martinčeku, v Liskovej. Pri poprave nechýbajú ani medveď, mladá chasa, ktorá dokáže spríjemniť obesenie bursovníka. Pri nevšednej poprave ešte sudca vyjaví všetky hriechy mládenca, ktorý má odvisnúť na šibenci.

Po fašiangovom čase plnom veselia nasledoval pôst a očakávanie príchodu jari. Mládež sa nevedela dočkať, keď sa mohla patrične vysporiadať s Murienou. Jej život sa skončil v barine, ako sa spieva v piesni. Murienu odniesla voda a s ňou aj zimu. Nastal radostný čas, lebo sa prelomili ľady na riekach, začala sa zelenieť tráva a to bola zvesť príchodu Vesny. Túto tradíciu až do dnes udržiavajú v obci Liptovské Sliače, ktorú na pódiu predstavila choreografia I. Littvu. Účinkovali v nej DFS Liptáčik, FS Liptov.

Históriu vzniku DFS Liptáčika priblížil I. Littva: „Folklórny súbor Liptov dlhšiu dobu pociťoval potrebu detského súboru v Ružomberku, ktorý by vychovával a pripravoval budúcich členov pre súbor Liptov. Nakoľko pre detský súbor nebolo v tomto kolektíve vybudované krojové zabezpečenie ani finančné prostriedky na chod detského súboru, bolo nutné hľadať riešenie. V auguste 2003 bolo uskutočnené rokovanie medzi organizačným vedúcim FS Liptov I. Littvom a riaditeľom Centra voľného času (CVČ) Elán v Ružomberku Pavlom Svrčekom keďže uvedené centrum v predchádzajúcich rokoch organizovalo pre deti kurzy ľudového tanca a v jeho majetku bola i časť krojového vybavenia pre deti.“

Po vzájomnej dohode tak začal od 1.septembra 2003 pracovať DFS Liptáčik, ktorého cieľom sa stalo predovšetkým spracovávanie hier a tancov z dolného Liptova. Vedúcim súboru sa stal I. Littva, tanečnou pedagogičkou bola Michaela Apolenárová.

Za CVČ Elán so súborom spolupracovala Diana Labudová. Hneď v prvých mesiacoch existencie bol nacvičený tanček k predvianočným zvykom z L. Sliačov „Žiačik“, v choreografii I. Littvu, s ktorým súbor prvýkrát vystúpil 28.novembra 2003 v Ružomberku na námestí Slobody v rámci Ondrejovského jarmoku a spoločne s FS Liptov vystupuje v meste Ružomberok pri vianočných zvykoch, vynášaní Murieny a stavaní mája s tančekom v choreografii Vojtecha Littvu.

Od 1. septembra 2008 bola zriadená Súkromná základná umelecká škola ľudového tanca a hudby. DFS Liptáčik od uvedeného dňa pracuje pod patronátom uvedenej školy. Vedúcou súboru je M. Apolenárová. Kolektív pravidelne účinkuje v rámci kalendárnych zvykov v meste Ružomberok, predstavil sa na festivaloch v Likavke, Východnej, Českej republike, ale aj vo Francúzsku.

Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia