Zbrane rinčali na Podsuchej

Zbrane rinčali na Podsuchej

RedakciaAktuality17.6.2019

Ukážky bojov, ktoré sa odohrali od augusta do konca októbra 1944 boli súčasťou ukážok klubov vojenskej histórie. Približne sto ich členov sa zišlo 15. júna na podujatí nazvanom Bicyklom po stopách SNP.

„Touto akciou si chceme pripomenúť dôležitosť obrannej línie celej Revúckej doliny v období SNP a význam úzkokoľajovej železnice „Korýtko", ktorá dolinou prechádzala a zohrala veľkú úlohu v zásobovaní a prevoze vojenského materiálu. Ukážkami sme sa snažili priblížiť boje, ktoré v okolí Ružomberka sa uskutočňovali počas SNP,“ uviedol predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) v Ružomberku Róbert Fajta.

Podujatí Bicyklom po stopách SNP pripravili mesto Ružomberok, SZPB, Klub vojenskej histórie Ostrô. Bližšie o uvedenej akcii nás informoval jeden z jej organizátorov Jaroslav Maga z Mestského úradu v Ružomberku.

„Štart cyklistov bol v priestoroch parkoviska pri štarte CykloKorytničky. Deti si tam mohli zajazdiť na malých tankoch. Záujemcovia sa zoznámili s bojmi vo Vojnovom parku v Bielom Potoku. Do programu vhodne zapadli cyklistické vojenské hliadky na historických bicykloch a ukážky bojov SNP.“

Koncom augusta si pripomenieme 75. výročie vypuknutia SNP. Myšlienka jeho zorganizovania vznikla v roku 1943. Od vtedy ho pripravovalo tajné odbojové hnutie na Slovensku. Vtedy vytváralo v obciach a mestách revolučné výbory. V lete 1944 prichádzali na Slovensko, ktoré nebolo poznačené bombardovaním, ani bojmi, partizánske výsadky zo Sovietskeho zväzu. Prvá z nich – jedenásťčlenná skupina nadporučíka Petra Alexejeviča Velička pristála na konci júla v Liptovskej Osade. Vytvorila základ partizánskeho odboja. Zásobovali ich zo Sovietskeho zväzu a časť munície získali aj z ružomberskej vojenskej posádky. Odbojári už 27. augusta 1944 obsadili Ružomberok. Večer predtým iná skupina oslobodila politických väzňov z ružomberskej sédrie. To znamená, že Ružomberok sa stal prvým slovenským mestom, kde vypuklo SNP o dva dni skôr , ako bolo vyhlásené.

Nemecké jednotky obsadili Ružomberok 6. septembra 1944 a pokúšali sa vytlačiť partizánov smerom na Liptovskú Osadu. Títo si v Revúckej doline vybudovali opevnenia. Nemeckí fašisti nakoniec využili svoju prevahu vojenskej techniky a vojakov. Povstalcov zatlačili až pred L. Osadu, kde sa 27, októbra 1944 odohrali posledné boje. Na druhý deň ráno veliteľ obrannej línie major Miloš Vesel rozkázal ukončiť vojenský odpor. Niektorí vojaci, aj partizáni sa vrátili domov, iní prešli do hôr, aby začali s partizánskou vojnou. Toto všetko sa udialo v čase, keď už centrum Povstania - Banskú Bystricu mali v rukách nemecké fašistické vojská. Aj tieto informácie sa dozvedeli účastníci ukážok bojov na Podsuchej.

„Rekonštrukcia bojov je len jedným z podujatí venovaných 75. výročiu SNP. Toto jubileum si pripomenieme na viacerých miesta v Ružomberku ako napríklad v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP, pri pamätníku Partizánskej matky, Podujatie Bicyklom po stopách SNP, ktoré je súčasťou Dní mesta Ružomberok, sa uskutočnilo aj vďaka sponzorom. K nim patrilo taktiež občianske združenie Ružomberčan, ktoré prispelo na občerstvenie,“ doplnil J. Maga.

Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia