Zbúrať a postaviť nový. Na taký osud čaká most v Likavke

Zbúrať a postaviť nový. Na taký osud čaká most v Likavke

RedakciaAktuality7.8.2020

Po demolácii kompletná prestavba

Most, ktorý sa nachádza v južnej časti katastra obce Likavka, na ceste prvej triedy I/59 postavili v roku 1967. Podľa zverejneného zámeru, ktorého navrhovateľom je Slovenská správa ciest, jeho technický stav si vyžaduje zbúranie a postavenie nového.

„Súčasný most je v havarijnom stave, krajné opory sú poškodené zatekaním cez vozovku a prechodovú oblasť mosta a nosná konštrukcia je značne zdegradovaná vplyvom zatekania vody a korózie. V prípade, že by sa prestavba nerealizovala, časom by pravdepodobne došlo k zrúteniu mosta, čím by boli ohrozené životy, zdravie a majetok ľudí a ochromená doprava v území. V záujme bezpečnosti a plynulosti automobilovej premávky je nutné prestavať mostný objekt a priľahlú cestu,“ píše sa v zverejnenom zámere.

Most uzavrú, na novom pribudnú aj zvodidlá

Demolácia jednotlivých častí mosta, nosnej konštrukcie i existujúcich pilierov je len časť prác, ktoré v tejto lokalite plánujú. Slovenská správa ciest, ako prevádzkovateľ tohto úseku, počíta s úpravou nadväzujúceho úseku cesty pred a za mostom.

„Uskutoční sa prečistenie cestnej priekopy pod mostom, opevnenie svahových kužeľov a vymení sa záchytné zariadenie na predmetnom úseku cesty. Okolie mosta sa vyčistí a upraví. Prestavba mosta sa bude realizovať za úplnej uzávery cesty I/59 v mieste mostného objektu,“ píše sa v zverejnenom zámere.

Zrekonštruujú aj asfaltovú vrstvu vozovky, spevnia krajnicu a pribudnú nové zvodidlá.

Vybudujú mostné provizórium

Ešte pred začiatkom stavebných prác vybudujú dočasnú obchádzkovú trasu, tzv. mostné provizórium, ktorého nosnosť bude 40 ton. Nachádzať sa bude v blízkosti prestavovaného mosta, premávka tu bude jednosmerná a rýchlosť by mala byť obmedzená na 30 km/h. Dočasná doprava na moste bude vedená striedavo svetelným dopravným značením. Po ukončení prestavby mosta Slovenská správa ciest demoluje mostné provizórium a terén upraví do pôvodného stavu. Cena stavebných a rekonštrukčných práce sa odhaduje na 1, 4 miliónov eur bez DPH.

Výstavba potrvá asi rok

Termín začatia prác nie je známy, výstavbu odhadujú na 11 mesiacov. Počas tohto obdobia sa tak ešte znásobí už aj tak dosť kritická dopravná situácia.

V špičkách možno očakávať dlhé kolóny ktoré budú znepríjemňovať život nie len obyvateľstvu Likavky a Ružomberka, ale aj vodičom prechádzajúcim daným cestným ťahom,“ uvádza na margo dopravnej situácie Slovenská správa ciest v avizovanom dokumente.

Výsledky celoštátneho sčítania dopravy z roku 2015 uvádzajú, že za jeden pracovný deň prešlo v tomto úseku približne 12 tisíc áut, z toho takmer 1 700 nákladných. Po ceste I/18 v Ružomberku prešlo takmer 25 tisíc vozidiel.

Cesta I/59 je dôležitou dopravnou tepnou medzinárodného významu. Využíva sa ako hlavný koridor pre tranzitné spojenie medzi Slovenskom a Poľskom.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia