Zelený ostrov v centre má zlepšiť podmienky v Ružomberku

Zelený ostrov v centre má zlepšiť podmienky v Ružomberku

RedakciaAktuality28.3.2024

„Zeleň v našich mestách je významným prvkom na znižovanie teploty, zachytávanie dažďovej vody, prachu či rôznych splodín. Význam je teda nielen estetický v rámci kultivácie verejných priestorov, ale aj environmentálny,“ povedal primátor Ľubomír Kubáň.

Ružomberok je vďaka svojej geografickej polohe a rôznym externým faktorom vystavený zhoršenej kvalite ovzdušia. Jedným z riešení, ako sa chce mesto vysporiadať s nepriaznivou situáciou a zlepšiť podmienky života obyvateľov i návštevníkov, je projekt  Zelených ostrovov. Ide o nový mestský koncept, ktorého pilotná realizácia na Nábreží M.R. Štefánika vznikla vďaka finančnej pomoci lekární Dr. Max a s podporou bežeckej série Behaj Lesmi.

Zníži dopad dopravy

Ružomberok a prostredie Veľkej Fatry sú neoddeliteľnou súčasťou Behaj lesmi, športového podujatia, ktoré kladie mimoriadny dôraz na udržateľnosť a zakladá si na maximálnej šetrnosti k prírode a prostrediu, kde sa jednotlivé preteky konajú. V rámci tretieho ročníka nadväzujú lekárne Dr. Max, ako hlavný partner podujatia, na podporu lokálnych ekologických aktivít. Mesto si z od zástupcov spoločnosti prebralo šek v hodnote 13-tisíc eur. Využilo ich na zelený ostrov.

Pilotný projekt zeleného ostrova sa nachádza na Nábreží M. R. Štefánika. Ide o miesto, ktoré tvorí predel medzi hlavným cestným ťahom z východu na západ a zo západu na východ. Uvedenou hlavnou dopravnou tepnou mesta prejde denne približne 35-tisíc automobilov, ktoré sa značnou mierou podieľajú na znečistení životného prostredia a ovzdušia mesta.

Podľa architekta Róberta Dúbravca, ktorý koncept zeleného ostrova spracoval, má tvorba zelenej infraštruktúry nielen estetický, ale aj ekologický význam. „Umiestnenie zelene a drevín na ostrovčeku doslova v strede dopravnej tepny napomôže nielen skrášleniu priestoru, ale vhodne vybrané dreviny napomôžu odhlučneniu priestoru, zachytávaniu dažďovej vody, prašnosti a exhalátov,“ vysvetľuje Dúbravec, ktorý je zároveň poslancom mestského zastupiteľstva.

Pomohla lekáreň

Jaroslav Kypr, prevádzkový riaditeľ lekární Dr. Max na Slovensku povedal, že zámer mesta zlepšovať životné prostredie a zvýšiť aj touto cestou komfort života obyvateľov a návštevníkov vníma veľmi pozitívne. „Ako spoločnosť, ktorá pôsobí v Ružomberku a vníma potrebu podpory lokálnej komunity, ale aj ako firma, ktorá vidí zmysel a význam v ochrane životného prostredia, sme myšlienku zeleného ostrova okamžite prijali s nadšením. Som veľmi rád, že aj vďaka našej finančnej pomoci sme verím, na počiatku zelenšieho a čistejšieho Ružomberka.“

Finančné prostriedky poslúžili mestu na realizáciu prvého z radu plánovaných zámerov revitalizácie verejných priestranstiev v meste, ktoré majú byť okrem zlepšenia životného prostredia a skvalitnenia ovzdušia aj lokalitami, ktorých postupné obnovenie má skvalitniť a vytvoriť miesta pre stretávanie sa, relaxáciu, oddych, trávenie voľného času pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

„Jednou z našich priorít je revitalizácia existujúcich a tvorba nových, kvalitných verejných priestranstiev v Ružomberku. Súčasťou týchto aktivít je aj projekt zelených ostrovov. Význam zelene je nielen estetický v rámci kultivácie verejných priestorov, ale aj environmentálny. Veľmi sa teším, že sme na podporu našich zámerov a financovanie projektu našli externého partnera lekárne Dr. Max a môžeme ukázať, ako môže vyzerať dobrá spolupráca súkromného sektora a samosprávy. V podobných aktivitách na podporu budovania zelenej infraštruktúry budeme pokračovať aj v budúcnosti,“ hovorí primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň, ktorý zasadil jeden so stromov spoločne so zástupcom lekárne Dr. Max a architektom Róbertom Dúbravcom.

O projekte Zelený ostrov na Nábreží M.R. Štefánika

Súčasťou pilotnej realizácie a výsadby 18 javorov poľných (Acer Campestre „Elsrijk“). Ide o listnatý strom s guľovitou korunou. Dorastá do výšky 12 – 15 metrov, často rastie aj ako ker. Javor poľný patrí medzi svetlomilné a polotienne dreviny, odolný je voči suchu, dobre odoláva nízkym teplotám a znečistenému ovzdušiu. Je nenáročný na pôdu. Má ideálne využitie na výsadbu krajinárskych úprav, biokoridory, medze, a uplatnenie nachádza aj v mestských výsadbách. Pri revitalizácii zelene použili aj ďalšie prvky, zmes cibuľovín, letničkovú lúku a trávnatú plochu.

Behaj lesmi

Na štvrtej zastávke tohtoročného seriálu Behaj lesmi vo Veľkej Fatre sa zišlo 1317 bežcov. Účastníci opäť vyskúšali trate vedúce okrem iného cez Vlkolínec, ktorý je zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Symbolika podpory a myšlienka zlepšovania lokálneho prostredia nachádza význam a pochopenie aj pre organizátora podujatie. „Jednou z priorít bežeckého seriálu Behaj lesmi je udržateľnosť celého projektu a teda nás myšlienka pomoci k zlepšeniu životného prostredia v meste Ružomberok zaujala. Zároveň sme veľmi vďační, že si nás lekárne Dr. Max vybrali ako partnera a spoločne tak môžeme v lokalitách, kde sa konajú naše preteky, niečo zanechať,“ dodáva Pavel Krupička, projektový manažér Behaj lesmi.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia