Žiadať o dotácie žilinskej župy môžu aj ružomberské subjekty

Žiadať o dotácie žilinskej župy môžu aj ružomberské subjekty

RedakciaAktuality14.2.2020

Obce, živnostníci, ale i občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, či iné právnické osoby zo Žilinského kraja môžu predkladať svoje projekty. ,,Odpadne veľká administratívna záťaž. Očakávame, že sa tým proces predkladania, ale aj vyhodnocovania žiadostí urýchli a zjednoduší. Na druhej strane tým uchádzači získajú aj lepší prehľad o tom, v akej fáze sa ich žiadosť nachádza,“ povedala županka Erika Jurinová.

Podľa hovorkyne ŽSK, Martiny Remencovej je pre tento rok na granty vyčlenených 1,3 milióna eur, čo je o 530-tisíc eur viac v porovnaní s predchádzajúcim rokom. V praxi to znamená podporu väčšieho okruh tém a oblastí.

Podpora aktivít cez regionálne dotácie

Ako potvrdila hovorkyňa ŽSK, župa prostredníctvom regionálnych dotácií podporí kultúrne a náboženské aktivity. Bude sa to týkať aj športových a voľnočasových aktivít a podujatí na území Žilinského kraja, ako aj na vytvárania podmienok, ktoré prispejú k ich rozvoju. „Župa za týmto účelom rozdelí celkom 325-tisíc eur. Minimálna výška dotácie je 700 eur a maximálna 3000 eur. Dotáciu je možné získať na projekty, ktoré boli alebo budú realizované v termíne od 1. januára do konca novembra 2020,“ uviedla Remencová. Žiadosti je možné podávať do 2. marca a o pridelení dotácií rozhodnú komisie zložené zo župných poslancov. Žiadateľ je pritom povinný spolufinancovať podporovanú činnosť najmenej vo výške 20 % z výšky poskytnutej dotácie.

Rozvoj komunitnej infraštruktúry prostredníctvom participatívnych dotácií

Prostredníctvom participatívnych dotácií kraj podporí činnosti súvisiace s rozvojom a skvalitnením komunitnej infraštruktúry, skvalitnením životného prostredia, či zachovaním kultúrneho dedičstva v Žilinskom kraji. V zverejnenej výzve na rok 2020 kraj uvádza: „40 % objemu finančných prostriedkov je rozdelených rovným dielom a 60% objemu finančných prostriedkov je rozdelených na základe počtu obyvateľov jednotlivých okresov.“ Pre okres Ružomberok to predstavuje sumu 16 700 eur. Aj v tomto prípade je žiadateľ povinný spolufinancovať podporenú činnosť vo výške 20 % z výšky poskytnutej dotácie. Na túto výzvu žiadateľ môže podať len jednu žiadosť, v opačnom prípade budú všetky jeho žiadostí z rozhodovacieho procesu vylúčené. Na participatívne dotácie je vyčlenených 195-tisíc eur, pričom minimálna výška dotácie je 1000 eur a maximálna 4000 eur. Žiadosti je možné predkladať do 16. marca. „Podporovaná činnosť musí byť realizovaná v termíne od 17. marca do konca novembra 2020. O pridelení dotácií bude rozhodovať verejnosť SMS hlasovaním, ktoré od jeho vyhlásenia bude trvať 25 dní,“ doplnila Remencová.

Nový dotačný systém pozostáva zo štyroch častí, pričom najviac prostriedkov je alokovaných pre tematické dotácie. Tie tvoria až 50% objemu. „Projekty v tejto časti budú posudzovať práve odborné komisie na základe hodnotiacich kritérií. Nasledujú regionálne dotácie (25 percent), ktoré budú výhradne v kompetencii regionálnych komisií zložených z poslancov, participatívne dotácie (15 percent), kde online hlasovaním rozhodne verejnosť a dotácie predsedníčky ŽSK (10 percent)," potvrdila Remencová.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia