Zimná údržba stála mesto takmer 190-tisíc eur

Zimná údržba stála mesto takmer 190-tisíc eur

RedakciaAktuality25.6.2020

Ružomberok vyčlenil na zimnú údržbu komunikácií z rozpočtu 246-tisíc eur z tejto sumy bolo prečerpaných takmer 190 tisíc eur. Poslancov mestského parlamentu o tom na uplynulom zastupiteľstve informoval vedúci oddelenia technickej správy mesta, Juraj Hrnčiar.

Analýza nákladovosti zimnej údržby komunikácií za obdobie 2019/2020 bola podľa Hrnčiara v rámci posledných rokov stredne náročná, prejavila sa v nižších výkonoch a nadväzne aj na nižšom čerpaní finančných prostriedkov.

Údržba v sezóne 2019/2020 začala prvými snehovými zrážkami 28. novembra a ukončili ju posledným marcovým dňom.

Počas zimnej údržby komunikácií neboli zaznamenané žiadne dopravné nehody, pri ktorých by bola priama súvislosť s nevyhovujúcim stavom miestnej komunikácie. Problémy spôsobovali zle zaparkované vozidlá, ktoré bránili pohybu a otáčaniu vozidiel zimnej údržby,“ zhodnotil Hrnčiar a doplnil, že nehodovosť v súvislosti s údržbou miestnych komunikácií vyhodnotili v spolupráci s políciou.

Hoci podľa jeho slov nebolo potrebné vyhlásiť havarijný stav v meste, nie všade boli spokojní s výkonom zimnej údržby. „Prejavilo sa to hlavne tam, kde sa nepoužíva chemický posyp,“ doplnil vedúci oddelenia technickej správy mesta.

Kým počas uplynulej zimnej sezóny boli snehové zrážky v meste viac ako štyristokrát, tento rok bol ich počet 218.

Zimnú údržbu majú v centre dolného Liptova na starosti Technické služby Ružomberok, a.s. Mestská spoločnosť zodpovedá za cesty, parkoviská, chodníky, schody, či lávky cez rieky Váh a Revúca. Technické služby sa starajú aj o prímestské časti – Vlkolínec, Černová, Hrboltová, Biely Potok, Rybárpole a areál bývalého Texicomu.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia