Životný štýl je naše rozhodnutie

Životný štýl je naše rozhodnutie

RedakciaAktuality18.11.2019

Počas minulotýždňového Environmentálneho dňa, ktorý pravidelne už niekoľko rokov organizuje Mondi SCP, zástupcovia papierní pripravili pre svojich hostí niekoľko zaujímavých tém. Tie prezentovali odborníci z Národnej diaľničnej spoločnosti, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Národného lesníckeho centra.

Zapojená aj verejnosť

Zdravotnícki pracovníci z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

Súbežne s konaním Environmentálneho dňa sa konala aktivita zameraná na prevenciu zdravia občanov. Cieľom spoločnosti Mondi SCP bolo prepojenie otázok životného prostredia so zdravím občanov. Pri Kultúrnom dome Andreja Hlinku rozložili svoj stan lekári a zdravotnícki pracovníci z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. „Nečakali sme až takýto záujem, čo nás samozrejme teší, že ľudia chcú mať svoj zdravotný stav pod kontrolou. Z kvapky krvi určujeme cholesterol. Ide o parameter, ktorý upcháva cievy najviac. Okrem toho meriame tlaka poskytujeme poradenské služby,“ konštatovala Ľubica Benková, z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Následkom určenia zvýšenej hodnoty bolo záujemcom poskytnuté poradenstvo. „Ak sme namerali zvýšený cholesterol odporučili sme pacientovi zmenu v stravovaní. Aby do jedálneho lístka zaradili viac strukovín, taktiež konzumáciu surovej zeleniny, ktorá v čreve naviaže tuky a to výrazne prispieva k zníženiu cholesterolu krvi,“ doplnila Benková.

Diskusia počas Environmentálneho dňa

Ivan Rovný, bývalý hlavný hygienik Slovenskej republiky, bol podporou pracovníkom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, pri monitorovaní rizikových faktorov zdravia. Profesor Rovný sa dlhodobo venuje problematike vývoju zdravotného stavu ľudí žijúcich v priemyselných oblastiach Slovenska, nevynímajúc Ružomberok. Jasne sa vyjadril, že nie je dôvod, aby boli obyvatelia regiónu znepokojení. Vývoj chorobnosti v Ružomberku nie je nad priemerom Slovenska. „Počas prednášok bol zvýraznený determint zdravia, ktorý sa týkal spôsobu života a životného štýlu. Závery štúdií, ktoré robil náš úrad poukazujú na to, že čoraz mladšie deti skúšajú cigarety a iné návykové látky, spotreba alkoholu prudko narastá,“ podotkol Rovný.

Ivan Rovný upozornil na odporúčania svetovej zdravotníckej organizácie, že životné a pracovné prostredie sa podieľajú na zdraví 20% podobne, ako genetické faktory. Faktory, ktoré nás najviac ovplyvňujú sú postavené na životnom štýle. Základom eliminácie chronických neprenosných ochorení je teda prevencia a úprava životného štýlu.

Výživa a alkohol sa podieľajú na chorobnosti významnou mierou

Robert Ochaba, ktorý viedol prednášku z Úradu verejného zdravotníctva hovoril aj o tom, aké rizikové faktory sa podieľajú na vzniku závažných ochorení. Sú to hlavne vysoký krvný tlak, vysoká hladina cholesterolu, nadváha-obezita, fajčenie, nedostatok telesnej aktivity.

Robert Ochaba z Úradu verejného zdravotníctva

Chronické neprenosné ochorenie, najmä kardiovaskulárne ochorenia, rakovina, chronické respiračné ochorenia a cukrovka patria medzi hlavné príčiny zdravotných postihnutí, invalidizácie a predčasných úmrtí v EÚ ,“ podotkol Ochaba.

Spôsob života, ktorý vedieme je veľmi zlý. Pohybová inaktivita býva tiež častou príčinou mnohých ochorení. Okrem stravovacích návykov je potrebné sledovať aj zloženie a pestrosť stravy,“ pripomenul pre Žijem v Ružomberku I. Rovný.

V budúcnosti so študentmi

Riaditeľka odboru životného prostredia Mondi SCP Marianna Matajová, pre náš portál potvrdila, že v nasledujúcich rokoch by chceli dni zamerané na ekológiu prepojiť so širšou verejnosťou. „Tak ako sme tento rok pre verejnosť zabezpečili v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva meranie rizikových hodnôt, v budúcnosti plánujeme pokračovať v podpore zdravia a zdravého životného štýlu Ružomberčanov. Naša spoločnosť sústreďuje pozornosť aj na výchovu mladej generácie, prezradím, že do organizácie budúcich Enviro dní chceme zapojiť aj študentov.“

Zdroj foto : autor, Mondi SCP

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia