Zmeny v autobusovej doprave s oneskorením

Zmeny v autobusovej doprave s oneskorením

RedakciaAktuality1.7.2020

Hoci mesto začalo s prípravou na výber dopravcu pre nové 10-ročné obdobie, kvôli pandémii COVID 19 sa lehota opäť posunula. Mesto preto neskončilo verejnú súťaž tak, aby bola od začiatku júla v platnosti nová zmluva s víťazným uchádzačom. Informoval o tom poradca primátora pre dopravu a infraštruktúru, Tomáš Mišovič. Poslanci na uplynulom mestskom zastupiteľstve rozhodli o predĺžení pôvodnej zmluvy spoločnosťou Arriva Liorbus do konca roka.

Termín kvôli pandémii predĺžili

Do súťaže sa mohli záujemcovia prihlásiť do 15. marca. Viacerí prihlásení dopravcovia mali do 18. mája predložiť základné ponuky. Do toho však zasiahla pandémia COVID 19. Uchádzači mesto požiadali o predĺženie lehoty predkladania ponúk. Termín preto zmenili na 8. júna.

„Ponuky sme chceli vyhodnocovať 18. júna, jeden z uchádzačov však podal námietky na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a teraz čakáme na to, kedy ÚVO tieto námietky vyhodnotí,“ informoval poslancov na uplynulom zastupiteľstve Tomáš Mišovič.

Ako ďalej podotkol, mesto riešilo žiadosť o vybavenie tejto námietky a celý spis v zákonnej lehote postúpili ÚVO.

Vyberať budú z dvoch záujemcov

Samospráva vyberala nového dopravcu najskôr prostredníctvom verejnej súťaže, avšak jediná predložená cenová ponuka od ARRIVA Liorbus bola oveľa vyššia ako radnica predpokladala. Kým mesto, ako verejný obstarávateľ ju odhadlo na 12,7 milióna eur s DPH, jediný súťažiaci predložil ponuku až za 23,8 milióna eur s DPH, čo bolo o 87,43% viac ako predpokladaná hodnota zákazky. Mesto preto pristúpilo k forme rokovacieho konania so zverejnením.

V súčasnosti má radnica vyhodnotených dvoch vážnych záujemcov, ktorí do termínu zložili aj zábezpeku 100 tisíc eur za podanie ponúk.

Ukázalo sa ako správne obstarávať takýmto spôsobom, pretože máme dvoch uchádzačov, ktorí nie sú vzájomne prepojení a konkurujú si, čo je aj zmyslom verejnej súťaže. Akonáhle sa ÚVO vysporiada s námietkou, vyhodnotíme podané ponuky. Veríme, že nastane štandardný konkurenčný boj medzi dopravcami a vyberieme toho najlepšieho,“ doplnil Mišovič.

Pribudnú nové autobusy

Radnica chce zabezpečiť dopravnú službu na šiestich linkách v meste. Nového autodopravcu zaväzuje k minimálnemu rozsahu 600-tisíc kilometrov ročne. Nový dopravca by mal pre mesto zabezpečiť aj moderný vozový park a nasadiť 12 nových autobusov s motorickou normou aspoň Euro VI. Mesto od nového dopravcu žiada zavedenie taktovej dopravy a prestupnej časovej tarify. Zároveň navrhuje kompletnú reorganizáciu autobusových liniek.

Autobusy budú po novom jazdiť na farebne odlíšených trasách, ktoré sa budú križovať a na niektorých miestach tak vzniknú prestupné uzly. Na týchto miestach budú môcť cestujúci prejsť na inú trasu a dostať sa na požadované miesto. Trasovanie MAD pokryje celé územie mesta.

Najväčšie občianske združenie v meste, OZ Ružomberčan podporuje cestovanie miestnou hromadnou dopravou a za svojich členov starších ako 65 rokov hradí cestovné. V uplynulom roku išlo o sumu takmer 90 000 eur.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia