Zmrzlinový stánok z centra mesta zmizol, radnica zakročila

Zmrzlinový stánok z centra mesta zmizol, radnica zakročila

RedakciaAktuality19.3.2019

Výstavba stánku začala na strane žiadateľa, ktorý mal záujem o umiestnenie predajného zariadenia a letnej terasy pred svojou prevádzkou. To ale v čase schvaľovania nikto netušil, čo tam o pár týždňov vyrastie. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach ani o podmienkach predaja priamo nedefinuje, ako má priestor vyzerať a nešpecifikuje ani ďalšie vizuálne požiadavky, ale zároveň stanovuje, že v pamiatkovom území musí majiteľ doložiť súhlasné stanovisko krajského pamiatkového úradu (KPÚ).

Úrad sa k stavbe odmietol vyjadriť

Aj k tomuto zámeru mesto požadovalo doloženie stanoviska krajského pamiatkového úradu. „Úrad sa k stavbe odmietol vyjadriť bez preukázania vzťahu k pozemku na ktorom bude predmet posudzovania umiestnený,“ hovorí Viktor Mydlo, hovorca Mesta Ružomberok. Na základe stanoviska sa Útvar hlavného architekta rozhodol 16. januára 2018 povoliť osobitné užívanie verejného priestranstva „za predpokladu, že KPÚ vo svojom vyjadrení stanoví požiadavky na vzhľad navrhovaného zariadenia vzhľadom na okolitú architektúru s vyššou precíznosťou, ktorú mu umožňuje pamiatkový zákon ako stavebný zákon, ktorý sa vzťahuje na stavby, pričom sa v tomto prípade nejednalo o stavbu,“ dodal Mydlo. Mestský architekt už pri povoľovaní niekoľkokrát upozornil na dočasnosť stánku. ,,Útvar hlavného architekta vydal na žiadosť investora o záber verejného priestranstva kladnú odpoveď, pretože sa jednalo o letnú terasu s kioskom," povedal v máji minulého roka pre TASR hlavný architekt Jozef Jurčo.

Zmrzlinový kiosk mal vniesť život po sedemnástej

To, že podvečer je centrum mesta doslova "mŕtve", vidí každý návštevník aj domáci. Cieľom majiteľa bolo vniesť do mesta život aj v tomto podvečernom čase. Mesto sa snaží podporovať podnikateľov, ktorí sa snažia robiť námestie atraktívnejším, avšak na druhej strane bol nový zmrzlinový kiosk prekážkou, pretože podľa vtedajšieho stanoviska primátora Igora Čombora stánok naozaj zapríčinil komplikácie v prechode križovatkou ulíc Podhora - Mostová, pretože stavba zasahovala do pešej zóny. ,,Je potrebné brať do úvahy aspekt, že sa v mieste, kde je kiosk situovaný, zužuje premávka pre chodcov. Oproti objektu sa nachádza mohutná plastika. To má za následok komplikáciu prechodu tou ulicou," vysvetľoval minulý rok prímátor Čombor pre TASR.

Zmrzlinový kiosk v historickom centre, zdroj: tasr

Pamiatkári žiadali realizačný projekt, majiteľ to ignoroval

Krajský pamiatkový úrad vydal 30. januára minulého roka záväzné stanovisko, kde konštatoval, že: „povolenie na záber verejného priestranstva zo strany mesta považuje za predčasné a grafická príloha nie je dostačujúca pre posúdenie vhodnosti exteriérového výrazu tohto zariadenia a je potrebné vypracovať realizačný projekt,“ poskytol výber zo stanoviska pre portál Žijem v Ružomberku hovorca mesta. Pamiatkári z hľadiska ochrany pamiatkového fondu súhlasili s umiestnením reverzibilného technického zariadenia „za podmienky vypracovania realizačného projektu a jeho predloženia na KPÚ na vyjadrenie a tiež požadoval na umiestnenie reklamného zaradenia a informačného systému (reklama na stánku) v súlade s §30 ods. 3 pamiatkového zákona požiadať osobitnou žiadosťou,“ doplnil zo stanoviska Viktor Mydlo. Zhotoviteľ stánku Alojz Trnovský vo výstavbe pokračoval ignorujúc podmienky, ktoré si stanovil pamiatkový úrad. Mesto dalo na užívanie verejného priestranstva povolenie v období od 1. marca do 31.októnra 2018. Asi dva týždne pred ukončením obdobia Alojz Trnovský doručil mestu žiadosť, kde konštatuje, že má v záujme využívať verejné priestranstvo na svoje podnikanie aj naďalej, a to od 1. novembra do 31. decembra 2018 a letnú terasu, ktorá k stánku prislúchala, počas celého novembra.

Mesto dalo zámeru stánku stopku

Mesto Ružomberok požiadavku na predĺženie užívania verejného priestranstva oficiálne zamietlo a požiadalo, aby stánok majiteľ demontoval. „Žiadateľ prejavil dobrú vôľu odstrániť predmet, avšak z dôvodu umiestnenia vianočného stromčeka a náročnej manipulácie pri demontáži predajného zariadenia požiadal o pozhovenie a odstránenie po demontovaní stromčeka,“ informuje hovorca mesta.

Príbeh pokračuje

Ani tu takmer ročný príbeh o zmrzlinovom stánku nekončí; 30. januára 2019 bolo na mesto podané oznámenie o zámere užívania verejného priestranstva od rovnakého žiadateľa Alojza Trnovského. Povolenie žiadal od 1. marca do 31. októbra 2019 vrátane letnej terasy. „Mesto Ružomberok 14. februára nevyhovelo požiadavke a vyrubilo daň za nepovolené užívanie verejného priestranstva s prislúchajúcou sadzbou dane zvýšenou o 50% a žiadalo, aby k odstráneniu predmetu nepovoleného záberu došlo bez zbytočného odkladu ihneď,“ uzavrel Mydlo. Tu sa príbeh zmrzlinového stánku skončil, z centra mesta ho majiteľ odstránil 9. marca.

Centrum mesta po odstránení stánku, zdroj: Viktor Mydlo

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia