Zomrel spišský diecézny biskup Štefan Sečka

Zomrel spišský diecézny biskup Štefan Sečka

RedakciaAktuality28.10.2020

"Zomrel náš milovaný otec biskup. Do nemocnice ho prijali cez víkend so zdravotnými problémami, ktoré ho trápili dlhodobo. Trpel vážnou chorobu srdca a bol diabetik. Zomrel na následky týchto chorôb. Úmrtie nebolo spojené s ochorením COVID-19," informoval hovorca Spišskej diecézy Peter Majcher. Podrobnosti o pohrebe budú zverejnené neskôr.

Sečka sa narodil 6. júla 1953 v Spišskom Štvrtku. Základnú školu absolvoval v rodnej obci a ukončil ju v roku 1968. Po maturite v roku 1971 pokračoval v štúdiu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený 6. júna 1976 v Bratislave Júliusom Gábrišom.

Po kňazskej vysviacke v rokoch 1976 - 1978 absolvoval základnú vojenskú službu. V októbri 1978 nastúpil za kaplána do Spišskej Novej Vsi. Od 1. októbra 1980 bol kaplánom v Dolnom Kubíne. Prvého marca 1984 sa stal správcom farnosti v Liptovských Revúcach. Od roku 1980 pracoval v diecéznej katechetickej komisii na príprave Katechizmu pre základné školy.

Prvého mája 1990 bol menovaný za vicerektora - ekonóma obnoveného Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí, kde pôsobil až do roku 2002. Okrem služby ekonóma kňazského seminára prednášal pedagogiku a katechetiku. V roku 1992 mu pápež Ján Pavol II. udelil titul monsignor. V rokoch 1995 - 1997 pokračoval v postgraduálnych štúdiách na Katolíckej univerzite v Lubline, kde dosiahol licenciát teológie. V rokoch 1997 - 2000 pokračoval v doktorandskom štúdiu.

Pápež Ján Pavol II. menoval 28. júna 2002 Sečku za spišského pomocného biskupa. Za generálneho vikára bol menovaný 1. augusta 2002. V novembri 2002 bol KBS ustanovený za prezidenta Slovenskej katolíckej charity. Štvrtého augusta 2011 bol svätým otcom Benediktom XVI. vymenovaný za spišského diecézneho biskupa. Úrad kánonicky prevzal 10. septembra 2011. Jeho biskupským heslom bolo "Crux Christi perficiat nos" (Kristov kríž nech nás zdokonalí).

Tlačová kancelária (TK) KBS zriadila po úmrtí spišského biskupa Sečku e-mailovú adresu kondolencia@kbs.sk. Všetci, ktorí poznali biskupa, môžu na ňu napísať poďakovania, prejavy sústrasti a kondolencie, ktoré následne zverejnia. "Spišské biskupstvo pozýva k modlitbám za svojho pastiera, ktorý odišiel k Otcovi dnes ráno v levočskej nemocnici. Ďakujeme za všetky prejavy sústrasti. Vzhľadom na opatrenia spojené s pandémiou nového koronavírusu pozývame všetkých, aby svoje prejav sústrasti a kondolencie adresovali na e-mail kondolencia@kbs.sk," informoval Majcher.

Katolícke masmédiá po úmrtí Sečku upravujú program. TV LUX i Rádio Lumen zaradia do svojho vysielania priamy prenos z jeho pohrebu. Informácie zaradia aj do svojho spravodajstva, chýbať nebudú spomienkové medailóny.

(tasr)

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia