Zonáciu národných parkov vnímajú veľmi citlivo

Zonáciu národných parkov vnímajú veľmi citlivo

RedakciaAktuality26.3.2023

Tak tomu je aj na dolnom Liptove, kde je pripravovaná zonácia Národného parku (NP) Veľká Fatra. Negatívne stanovisko zaujali k danému materiálu aj samosprávy v Ružomberku, v Liptovských Revúcach a v Ľubochni. Svoje stanovisko prezentovali na verejných zhromaždeniach s občanmi, ale aj 21. marca 2023 poslancom Národnej rady SR (NR SR) vo výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Požiadali ich o prepracovanie návrhu zonácie.

S poslancami NR SR sa stretla aj starostka obce L. Revúca Jana Šimová, ktorá situáciu ohľadom zonácie označila za projekt, ktorý bol šitý horúcou ihlou.: „Nie sú urobené žiadne vyhodnotené a faktami podložené analýzy ekonomické, sociálne. Máme pocit, že k riešeniu tohoto formátu zonácie neboli prizvaní odborníci z oblasti lesníctva, poľnohospodárstva, pôdohospodárstva, poľovníctva a inej odbornej verejnosti a ak áno neprihliadalo sa na ich racionálne pripomienky.“ Okrem iného J. Šimová povedala: „Je to citlivá téma, ktorá sa mala prekomunikovať, skôr ako prešla do NR SR, vlády, u nás na samosprávach. Očakávame výpadok z miestnych daní z obhospodarovaných plôch, ktoré v súčasnosti vlastnia súkromné subjekty alebo Lesy SR. Druhý argument je, že výpadok sa dotkne aj podielových daní, ale aj príjmov fyzických a právnických osôb. Na daných lokalitách nebudú obhospodarované plochy, čiže tie profesie ťažbárov alebo pestovateľov lesa budú obmedzené. Tretím aspektom je, že lesy, ktoré sú úžitkové sa prenášajú do štvrtého a piateho stupňa ochrany a vtedy ten úžitok z daných parciel a lokalít nebude možné brať. Takisto vnímame ako veľký argument od poľovníkov, že bude pozastavený výkon poľovníctva. V našom NP Veľká Fatra sa pohybuje veľké množstvo raticovej zvery, ale aj nebezpečných dravcov ako sú medvede a vlci. Z nášho pohľadu je dôležité najskôr komunikovať so samosprávami a až potom to prednášať do NR SR.“

Názor na zonáciu NP V. Fatra uviedol po stretnutí s poslancami NR SR starosta obce Ľubochňa Peter Dávidík: „Na rokovaní výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie sme oboznámili ich členov a hostí s našim stanoviskom k zonácii NP Veľká Fatra. Táto zonácia má priniesť bezzásahovosť nadmerného územia. Dotýka sa to aj Ľubochnianskej doliny, ktorá je najdlhšou dolinou V. Fatry a jedna z najdlhších dolín Slovenska. Hlavná dolina má 28 km, s bočnými dolinami je to cez 300 km. Ideme chrániť biotopy, ktoré sú tu, ale musím podotknúť, že v prvej písomnej zmienke o našej obci z roku 1287 sa hovorí, že to bola osada horárov, lesníkov, drevospracujúcich robotníkov. Čiže cez 730 rokov tu prebiehala ťažba a práve tým, že vyštudovaní, múdri ľudia – horári, lesníci sa starali o tento les, tak sú tieto biotopy dnes na dobrej úrovni. Mám informáciu, že v rámci pripomienkovaného konania, ktoré sa skončilo 28. februára, tak všetky dotknuté samosprávy z Banskobystrického, Ružomberského, Martinského okresu a Turčianskych Teplíc, dali zamietavé stanovisko. Našim spoločným zámerom je, aby zonácia bola vrátená na prepracovanie a pri tvorbe novej zonácie sa úzko spolupracovalo s dotknutými samosprávami.“

Pozitívnou správou v súvislosti so zonáciou NP Veľká Fatra je, že spomínaný výbor NR SR prerušil rokovanie na danú tému na dobu neurčitú.

NP Veľká Fatra, ktorý sa rozprestiera aj na území okresu Ružomberok, prejde novou zonáciou. Návrh predstavilo ministerstvo životného prostredia začiatkom decembra minulého roka. Najvyšší, piaty stupeň ochrany sa má z aktuálnych 19,48 percenta zvýšiť na 41,55 percenta jeho územia. Do desiatich rokov by envirorezort chcel najvyšší stupeň ochrany rozšíriť na viac ako polovicu územia NP Veľká Fatra.

Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia