Župa chce v meste vybudovať veľké študentské centrum

Župa chce v meste vybudovať veľké študentské centrum

RedakciaAktuality27.2.2024

Vzhľadom na výrazný pokles žiakov sú areály niektorých stredných škôl využité sotva na polovicu, iné sú výrazne predimenzované. Župa preto presadzuje, aby sa školy spájali do školských areálov, čo zabezpečí ich plné využitie a možnosti ďalšieho rozvoja.

Jedným z horúcich bodov včerajšieho rokovania zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), bol zámer, ktorý sa týka Ružomberka a racionalizácie siete škôl a školských zariadení v regióne.

Štyri v jednom

Návrh župy, hovorí o tom, že od 1. septembra 2025 by sa Spojená škola, Škola umeleckého priemyslu, Stredná odborná škola polytechnická a Obchodná akadémia sústredili v jednom areáli – kampuse na ulici Scota Viatora. Spolu s blízkym Gymnáziom Ružomberok by malo byť študentské centrum situované v jednej lokalite, pričom charakter a identita jednotlivých škôl ostane zachovaná.

Výhrady k predloženému zámeru vyjadril primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň. Presun školy podmienil, a poslanci ŽSK jeho návrh schválili, presunom nových dielní zo súčasného areálu do nového. Požadoval, aby Obchodná akadémia zostala v súčasných zrekonštruovaných priestoroch, pôvodne do jej priestorov mala ísť polytechnická škola. V Škole umeleckého priemyslu majú v podkrovných priestoroch vybudovať chýbajúce ateliéry.

Zámer sa ešte bude meniť

Zmena by sa najvýraznejšie dotkla Strednej odbornej školy polytechnickej, ktorá nedávno prešla renováciou, do rekonštrukcie dielní odborného výcviku investovali 800-tisíc eur.

„Ak máme ísť z tejto školy do horších priestorov, tak nesúhlasím. Ak postavia nové dielne, tak to bude prínos pre školu. Ale ak sa majú odtiaľto vytrhať staré sústruhy a previezť tam, tak to je krok dozadu,“ povedal riaditeľ Pavol Moravčík.

Teší ho, že počet žiakov rastie, v poslednom hodnotení slovenských stredných škôl INEKO sa polytechnici posunuli z 230 miesta na 153.

Župa poslala Pavla Moravčíka spolu s riaditeľom ružomberskej Spojenej školy do litovského Kaunasu, aby videli, ako študentský kampus funguje. Vysvetlil, že to, čo pripravuje ŽSK, má od Litvy veľmi ďaleko. „Areál stojí na okraji mesta, tvorí ho 24 budov, má jedného riaditeľa a priame dotovanie ministerstvom školstva.“

Župa plánuje vykonať zmeny v strednom školstve v Ružomberku v priebehu tohto a nasledujúceho roka. Viacerým poslancom aj pedagógom sa to zdá nereálne. Aj vzhľadom na absenciu potrebných finančných prostriedkov. Preto je veľmi pravdepodobné, že zámer ešte nemá konečnú podobu, bude sa meniť a nie je jasné, či mu krajskí poslanci nakoniec dajú zelenú. Jasné nie je ani konečné využitie areálu polytechnickej školy po jej prípadnom presťahovaní.

Výhody sústredenia škôl do kampusu podľa ŽSK

- vyššia kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov

- možnosť zdieľania jednotlivých priestorov škôl

- úspora prevádzkových nákladov

- ľahšie získavanie finančných zdrojov

- cielenie budúcich investícií do jedného areálu

- zdieľanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov (ich zastupiteľnosť a možnosť špecializácie, napríklad jeden marketingový manažér pre všetky štyri školy)

- lepšie dopravné napojenie a územné plánovanie - ľahšie napojenie mestskými cyklotrasami na jeden areál

- ľahšia koordinácia subjektov vo verejnej doprave

- energetika - výroba a spotreba energií vrátane jednotného vyjednávania cien, respektíve energetického manažmentu.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia