Župná kalokagatia 2023 otestuje žiakov stredných škôl

Župná kalokagatia 2023 otestuje žiakov stredných škôl

RedakciaAktuality5.3.2023

Súťaž organizuje odbor školstva a športu ŽSK v spolupráci so Spojenou školou, Rosinská cesta v Žiline. Súťaž je organizovaná pod záštitou predsedníčky Eriky Jurinovej. Župná kalokagatia je športovo-vedomostná súťaž, ktorá obsahuje okrem bodovaných disciplín aj aktivity zamerané na prevenciu kriminality a predchádzanie vzniku sociálno-patologickým javom. Záväznú prihlášku môžu riaditelia školy zaslať elektronicky prostredníctvom online formulára do konca marca. Prihlásiť sa môžu 5 – členné družstvá stredných škôl. Súťaž je organizovaná ako postupová krajská súťaž.

Postupové kolá sa uskutočnia 15. júna a finálové kolo 20. júna. "Poslaním Župnej kalokagatie je prepojiť krásu tela i ducha a fyzickú zdatnosť stredoškolákov s teoretickými vedomosťami z rôznych oblastí. Žiaci sa na súťaž odborne pripravujú na hodinách telesnej a športovej výchovy, v športových krúžkoch a školských zariadeniach. Aj tento rok čakajú žiakov disciplíny, v rámci ktorých preveríme ich vedomosti. Je medzi nimi topografia, preverenie zručnosti používania improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany, poskytovanie prvej pomoci a teoretické otázky z rôznych oblastí," informoval vedúci oddelenia výkonu správy školstva Úradu ŽSK Ľuboš Berešík.

Žiaci si môžu odskúšať v spolupráci s partnermi súťaže - Strednou zdravotníckou školou v Žiline, Strednou školou požiarnej ochrany v Žiline, preventistami Policajného zboru a výživovým poradcom nebodované disciplíny a aktivity. Ide napr. o odoberanie odtlačkov prstov, okuliare, ktoré simulujú požitie alkoholu a užívanie drog, resuscitáciu. Prvé tri družstvá z postupového a finálového kola získajú vecné ceny, víťazné družstvo krajského kola si prevezme putovný pohár predsedníčky ŽSK.

Stanislava Bruk Lucká

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia