Zvolili kandidáta na rektora

Zvolili kandidáta na rektora

RedakciaAktuality27.4.2022

Voľbu musí ešte odobriť veľký kancelár KU. Potom ho do funkcie vymenuje prezidentka SR Zuzana Čaputová. Voľbe predchádzalo predstavenie kandidáta na funkciu rektora KU v Aule Jána Pavla II. Vo svojej vízii sa doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. zameral na úspešne zvládnutie blížiacej sa komplexnej akreditácie, no zároveň poukázal na fakt, že pri súčasnej redukcii rozpočtu pre vysoké školstvo bude náročné túto situáciu zvládnuť. Apeloval preto na potrebu jednoty a plodného dialógu s fakultami.

Rektor je najvyšší akademický hodnostár vysokej školy. Na Slovensku je aj štatutárnym orgánom vysokej školy, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. Za svoju činnosť zodpovedá AS KU. Funkčné obdobie rektora je štvorročné .

Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia