Zvon mieru

Zvon mieru

RedakciaAktuality10.11.2022

11.novembra 1918, keď podpísaním prímeria medzi víťaznými mocnosťami a porazeným Rakúsko-Uhorskom a Nemeckom skončila 1.svetová vojna. V tento deň sa rozozvučia zvony tak v USA, Kanade, Francúzsku, ako i v ďalších krajinách, kde si pripomínajú tento deň ako Deň vojnových veteránov alebo Deň spomienok. Symbolom 11.novembra sa stal papierový kvet červeného maku, ktorý si
pripínajú ľudia na odev ako spomienku na padlých vojakov. Ďalším symbolmi Dňa vojnových veteránov je horiaca sviečka a zvonenie zvonov.

Mier je nielen vzácne slovo , ale to je podmienka pokojného života ľudí na tejto planéte. Aby sme si ho vážili je potrebné si neustále pripomínať, že história je „Učiteľkou života“ a poučiť sa z nej, aby sa hrôzy vojny neopakovali. Tento historický medzník si každý rok pripomína aj Zväz vojakov Slovenskej republiky - Klub posádky Ružomberok, ktorý spolu s oddelením školstva MÚ Ružomberok a Liptovským Múzeom organizuje Okresnú kvízovú súťaž pre žiakov 9. ročníkov ZŠ. Tento rok sa súťaž konala 4. novembra za účasti žiakov z 5 škôl z okresu ( ZŠ Ľubochňa, ZŠ a MŠ Liptovská Teplá, ZŠ sv. Vincenta, ZŠ Sládkovičova a ZŠ Zarevúca z Ružomberka).
Súťaž otvoril primátor mesta MUDr. Igor Čombor príhovorom o význame tejto historickej udalosti.

V úvode odovzdal predsedníčke poroty PhDr. Márii Kramárovej čestné uznanie za dlhoročnú spoluprácu podplukovník v.v. Ing. Ján Chyla, zástupca Zväzu vojakov Slovenskej republiky - Klub posádky Ružomberok.
V súťaži odpovedali žiaci ústne na otázky z troch oblastí:
- Pomery vo svete a v Rakúsko –Uhorsku pred l. svetovou vojnou
- Vznik a priebeh 1.svetovej vojny
- Vznik ČSR

Ďalšou časťou súťaže bola prezentácia na zaujímavé témy : Československé légie a bitka pri Zborove, Život Ružomberčanov počas rokov 1914 -1918, Osobnosti pri tvorení ČSR, Priebeh l. svetovej vojny, Významné bitky v l. svetovej vojne.

Žiaci preukázali hlboké vedomosti a porota v zložení : Mgr. Kunová Viera za Liptovské Múzeum, Ing. Ján Chyla za Klub Zväzu vojakov SR , Róbert Fajta za SZPB a PhDr. Mária Kramárová za Komisiu školstva MU Ružomberok mali zodpovednú úlohu objektívne posúdiť a bodovo ohodnotiť odpovede súťažiacich aj ich kreatívne prezentácie.
V tejto konkurencii obsadila l. miesto ZŠ Sládkovičova, 2.miesto ZŠ Zarevúca a 3.miesto ZŠ sv. Vincenta.

Treba poďakovať aj učiteľom dejepisu za upevňovanie historického povedomia žiakov a budovaniu úcty k našim dejinám.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia