Ako vyzerá život v lese počas zimy?

Ako vyzerá život v lese počas zimy?

RedakciaBlog19.12.2018

Spoločnosť Mestské lesy Ružomberok vykonáva lesohospodársku činnosť počas celého roka a teda aj v zime aj keď je čiastočne obmedzená mrazmi a výškou snehovej pokrývky. K pestovným prácam vykonávaným práve v tomto období patrí najmä uhadzovanie haluziny po ťažbe a tiež príprava plôch na jarné zalesňovanie, ďalej výtin krovov a prerezávky v mladých porastoch. V ťažobnej činnosti sa zameriavajú na likvidáciu kalamít a ich následkov. Pri plánovaných ťažbách ich vykonávajú tak, aby v maximálnej miere využili snehový kryt, prípadne zamrznutú pôdu a chránili ju tak pred poškodením. Keďže značná časť predpísaných ťažieb je v chránených vtáčích územiach, kde v čase hniezdenia vtákov nesmú robiť žiadne zásahy, sústredia sa na túto činnosť práve v zime. K zimným aktivitám lesníkov neodmysliteľne patrí aj rozvoz krmiva pre lesnú zver, ako aj obhliadky plôtikov okolo mladých lesných kultúr a tiež kontrolná činnosť na jednotlivých lesníckych úsekoch.

A čo lesná zver?

Jelenia a srnčia zver počas zimy uprednostňuje tzv. zimné stanovištia s južnými alebo juhozápadnými expozíciami, kde nie je veľa snehu. Obyčajne sa sústreďujú v blízkosti krmelcov aby za potravou nemuseli prekonávať veľké vzdialenosti a neprichádzali o energiu. Táto zver si spod snehu vyhrabáva suchú trávu, ohrýza aj rôzne kríky a konáre stromov.

Líšky počas zimy vďaka svojej zimnej srsti znášajú nízke teploty veľmi dobre. Sťahovaví vtáci odlietajú do teplých krajín a tí, ktorí tu zostávajú sa živia buď hmyzom, ktorý vyberajú spod kôry stromov alebo semenami lesných drevín, krov a rastlín. Nízke teploty im však pochopiteľne sťažujú život a časť z nich aj uhynie.

O poľovnú raticovú zver je potrebné za v zime postarať. V období núdze (december - marec) ju lesníci prikrmujú kvalitným krmivom, najmä senom, ale aj dužinatým krmivom, letninou či soľou. Spoločnosť Mestské lesy Ružomberok vybudovala systém prikrmovacích zariadení (32 krmelcov), ktoré napĺňajú senom (cca 750 metrákov) každý rok. Zver v našom revíri ročne spotrebuje aj 30 metrákov dužinatého krmiva, hlavne zemiakov, repy a asi 1000 kilogramov soli.

Môže nejakým spôsobom pomôcť lesnej zveri počas zimy aj verejnosť?

Ktokoľvek, kto má záujem môže priniesť do sídla firmy Mestské lesy zvyšné potraviny ako suchý chlieb, jablká či šupky zo zemiakov. Odtiaľ túto potravu dopravia pracovníci spoločnosti k zvieratám. Tieto zvyšky treba totiž vedieť aj správne dávkovať aby boli len doplnkovou potravou. Je dôležité si uvedomiť, aby ľudia svojvoľne nevysýpali potraviny v okrajových častiach mesta, nevynášali ich na okraj lesa a nevytvárali prikrmovacie miesta po lúkach okolo mesta. Toto zveri v konečnom dôsledku škodí. Keď príde za potravou do blízkosti obydlí, hrozí jej veľa nebezpečenstiev. Môže sa stať korisťou túlavých psov, hrozí jej nebezpečenstvo usmrtenia motorovým vozidlom alebo to, že sa stane terčom pytliakov. Zver sa môže aj zraniť pri prekonávaní plotov záhrad v meste. Pri bezhlavom úteku zas môže zraniť ľudí. Preto je najlepšie zvyšky potravín odniesť do firmy Mestské lesy, ktorá zabezpečí ich doručenie do krmelcov, nachádzajúcich sa na miestach bezpečných pre zver.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia