Chcú ružomberskí rodičia obedy zadarmo?

Chcú ružomberskí rodičia obedy zadarmo?

RedakciaBlog11.10.2018

Na to, ako je vnímaný návrh poskytovania obedov zadarmo deťom materských a základných škôl, sme sa snažili získať viacero pohľadov. Boli sme zvedaví na názor Jozefa Pažítku, vedúceho oddelenia školstva a športu v Ružomberku. Situáciu sme boli zdokumentovať aj na jednej z ružomberských základných škôl priamo s ľuďmi, ktorých sa to najviac dotkne. Okrem toho nás však zaujímal aj názor samotných rodičov, a tak sme urobili drobný prieskum. Aký je výsledok?

Do ankety na našej facebookovej stránke Žijem v Ružomberku sa zapojilo viac ako 40 respondentov. V niektorých prípadoch sa ľudia „jednohlasne“ zhodli, v iných práve naopak. Pri sledovaní jednotlivých reakcií sme zistili, že viac našich čitateľov je proti tomuto návrhu ako tých, ktorí sú za. Našla sa aj skupinka ľudí, ktorá neuviedla priamo svoj názor, či je za alebo proti, no svojimi otázkami dala najavo, že jej nie je celkom jasné, čo je cieľom tohto celého návrhu. Zaujímalo ich napríklad, čo má štát pripravené pre tie deti, ktoré na obedy do školskej jedálne z rôznych dôvodov nechodia a nebudú chodiť ani keď to bude zadarmo. Ako bude kontrolovaný počet predaných obedov alebo čo s odpadom, ktorý je už teraz obrovský?

Priaznivci tohto návrhu ako najčastejšie argumenty uvádzali to, že ak obed poskytne štát zadarmo, je problém rodiča ak to nevyužije. Ľudia, ktorí s týmto návrhom súhlasia a podporujú ho sa tiež vyjadrili, že vďaka tejto možnosti si pomôžu mnohé viacpočetné rodiny. Ďalší tento nápad nezavrhujú, práve naopak, považujú ho za dobrý, ale len v tom prípade, ak sa takýmto spôsobom „nerobí politika“ a nezískavajú sa tak voliči.

Vo väčšej miere sa v ankete zapájali naši čitatelia, ktorí nesúhlasia s návrhom poskytovania stravy na školách zadarmo. Vo viacerých príspevkoch nazývali tento návrh ako nezmysel a prirovnávali ho k vlakom zadarmo a k nemocniciam, do ktorých nikto neinvestuje. Ľudia to zároveň vnímajú ako politický trik a privítali by radšej zvýšenie rodičovského príspevku, či financovanie predražených školských potrieb. Z mnohých komentárov bolo cítiť aj nedôveru ľudí voči celej tejto myšlienke. Otvorenie témy školského stravovania niektorí vnímajú pozitívne, no spôsob, akým sa to vláda chystá riešiť, už nie. Do popredia by mala vstupovať kvalita, nie kvantita. A teda vylúčiť z jedálnych lístkov polotovary alebo potraviny s pochybnou kvalitou. Podľa viacerých respondentov ide o nesystémové riešenie situácie. Ak by totiž ľudia na Slovensku mali vhodné podmienky – dostatočne vysoký plat a istotu aj do dôchodku, veľmi radi by za obedy a vlaky platili adekvátnu sumu peňazí.

Poskytovanie stravovania zadarmo pre deti materských škôl a žiakov základných škôl by malo byť spustené už v januári budúceho roka. V Ružomberku sú tomu niektorí naklonení, iní to razantne odmietajú. Či sa to napokon osvedčí alebo to prinesie len ďalšie problémy, zistíme zrejme až časom.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia