VIDEO: Mondi SCP podporujú vzdelávanie aj telesnú kondíciu detí

VIDEO: Mondi SCP podporujú vzdelávanie aj telesnú kondíciu detí

RedakciaHlavná stránka5.10.2023

Základná škola Klačno patrí medzi dôležité vzdelávacie inštitúcie v Ružomberku. Spojila vzdelávanie so športom, pričom výraznú pomoc deťom poskytujú papierne. Potvrdil to riaditeľ školy Mojmír Šrobár.

ZŠ v Klačne.

V súvislosti s novou investíciou do kotla na biomasu, zaznievajú hlasy, že Mondi SCP málo podporuje mesto. Ako to vy vnímate, čo by ste vyzdvihli v spolupráci za uplynulé obdobie?

Keď v roku 2004 prešli na našu školu športové triedy, výraznú pomoc poskytlo Mondi SCP a to v podobe finančného daru na výstavbu malého ihriska v našom areáli. Neskôr sme v spolupráci pokračovali pri výstavbe veľkého ihriska, ktoré je tiež v našom areáli. Veľkou akciou, na ktorej výrazne kooperovali Mondi SCP aj Eco-Investment bola výstavba Futbalovej akadémie.

Aj napriek ťažkej ekonomickej situácii Mondi SCP podporuje šport a hlavne mládežnícky šport. Bez tejto pomoci by bola predstava budúceho účinkovania mládežníckych klubov veľmi ťažká a zložitá a to nielen vo futbale.

Mondi nám pomáha, tak ako aj ostatným školám v Ružomberku, aj materiálne poskytuje nám papier na kopírovanie a mnohými inými vecami. Veríme že aj do budúcnosti nám bude pomáhať v rozvoji vedomostnej úrovne, ale samozrejme aj športovej úrovne našich žiakov, ktorí reprezentujú mesto Ružomberok.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia