Najmilší koncert Úsmev ako dar

Najmilší koncert Úsmev ako dar

RedakciaHlavná stránka23.4.2024

Približne 75 detí vystúpilo na Najmilšom koncerte Úsmev ako dar, ktorý uviedli 20. apríla vo veľkej dvorane v Kultúrnom dome Andreja Hlinku v Ružomberku. Vystúpili na ňom malí umelci z centier pre deti a rodiny (CPDaR), náhradných rodín, profesionálnych rodín z celého Žilinského kraja.

Deti vystúpili v 14 samostatných číslach a prezentovali v nich napríklad svoj spev, tanec, hru na hudobné nástroje. V programe účinkovali deti z CPDaR z Turzovky, z Martina, Necpál, Ružomberka, taktiež z Istebného. Predstavili sa aj deti, ktoré navštevujú komunitné centrum v Úsmev ako dar v Ružomberku, ale taktiež komunitné centrum Bambusky v Martine.

„Snažíme sa, aby tento koncert bol predstavený aj verejnosti, aby sa mohla zoznámiť s detskými talentami. Diváci mohli vidieť, že ako deti dokážu vydať zo seba maximum. Netlieskajú im vlastní rodičia, ale cudzí ľudia. Pre nás je to veľmi dôležité a zároveň to má komunitný charakter, lebo sa vytvára komunita detí, ale aj náhradných rodičov v rámci rodín,“ povedela Anna Kútniková, odborná garantka Komunitného centra Úsmev ako dar v Ružomberku. Doplnila, že deti dostali aj príležitosť uchádzať sa o postup do celoslovenského kola. Ich výkony hodnotila komisia, ktorá po ukončení všetkých regionálnych kôl vyberie z nich, ktoré postupujú do celoslovenského kola.

„V tejto chvíli nevieme, že kto tam postupuje. Dozvieme sa to až vtedy, keď budú ukončené všetky regionálne kolá. Už sa nám stalo, že aj z nášho regiónu postúpili deti z Ružomberka, aj z nášho komunitného centra. Toto nie je hlavný cieľ a motivácia koncertu. Je to predovšetkým o vytváraní dôvery a sebavedomia u detí,“ podotkla A. Kútniková.

Ružomberský koncert bol aj súčasťou osláv 10. výročia založenia tamojšieho komunitného centra. V tejto súvislosti A. Kútniková uviedla: „Pobočka vznikla v roku 2014. Fungovala najskôr na dobrovoľníkoch, ale potom sa transformovala. Dobrovoľníci začali navštevovať jednotlivé detské domovy, pomáhali organizovať detské tábory a rôzne iné podujatia. Postupne sme zistili, že nemôžeme fungovať len na dobrovoľníckej úrovni, ale táto práca si vyžaduje profesionálny prístup. V roku 2015 sme sa zapojili do národného projektu na podporu komunitných centier a na základe schválenia našej žiadosti sme vytvorili v Ružomberku uvedené centrum, ktoré funguje do dnes. Jeho činnosť sa zameriava na jednotlivca, skupinu a komunitu. „Riešime v nich napríklad otázky zdravia, bývania. Zameriavame sa aj na deti, ktoré odchádzajú z detského domova. V poslednom čase nám narastá počet jednorodičov a rodín, ktoré sa ocitli v kríze aj v súvislosti ekonomickej situácie alebo iných okolností. Snažíme sa im pomôcť aj prostredníctvom poradenstva, organizovaní aktivít pre deti. Zameriavame sa na podporu a rozvoj osobnosti detí,“ uviedla A. Kútniková.

Aktivity ružomberského centra podporujú aj samosprávy miest a obcí v Žilinskom kraji. V tejto súvislosti A. Kútnikova uviedla: „Máme veľmi dobrú spoluprácu s mestom Ružomberok, ktoré nám prispieva na našu činnosť, čiastočne  nám hradí nájom za priestory. Okrem toho nám prispieva aj na naše voľnočasové aktivity. Sme občianske združenia a hľadáme aj iné zdroje financovania, zapájame sa do výziev.“ Ďalej spresnila, že úzko spolupracujú aj s úradom práce a sociálnych vecí a rodiny, lebo ak vznikne problém, tak sa ho snažia riešiť aj s uvedeným úradom, alebo inými organizácia, venujúcimi sa deťom a problémovým rodinám. Majú dobrú spoluprácu s terénnymi pracovníkmi.

Fotogaléria

Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia