VIDEO: Milan Fiľo získal unikátne ocenenie

VIDEO: Milan Fiľo získal unikátne ocenenie

RedakciaHlavná stránka10.4.2024

V nedeľu na sviatok Božieho milosrdenstva prijal Doc. Ing. Milan Fiľo v Košiciach z rúk bývalého prezidenta Slovenskej republiky Dr. h. c. Ing. Rudolfa Schustera, PhD významné ocenenie - striebornú medailu. Rovnaké ocenenie v minulosti dostal aj bývalý česko-slovenský a český prezident Václav Havel.

"Drahý pán prezident toto ocenenie si veľmi vážim. Vážim si ho preto, že je od Teba a že je jedinečné. Som rád, že si bol prezidentom tejto republiky. A aj prieskumy ukazujú, že si bol najlepším prezidentom," povedal pri preberaní ocenenia Milan Fiľo.

"Milana Fiľa, ktorý sa stal podnikateľom ako mnohí iní, som mal možnosť sledovať od začiatku až doteraz. Myslím si, že je príkladom, ako treba podnikať úspešne a vytvárať pracovné príležitosti, ale aj ako nezabudnúť na tých, ktorí potrebujú pomoc," dodal Rudolf Schuster.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia