VIDEO: Stavba nového kotla bude mať pozitívny efekt na ovzdušie

VIDEO: Stavba nového kotla bude mať pozitívny efekt na ovzdušie

RedakciaHlavná stránka5.10.2023

O téme výstavby nového kotla v Mondi SCP sme sa porozprávali aj s poslancom mestského zastupiteľstva a právnikom ružomberských papierní Miroslavom Zubercom.

V súčasnej dobe významne rezonuje téma výstavby nového kotla v Mondi SCP a v tej nadväznosti zmena územného plánu mesta. Aké prínosy vidíte v tejto investícii pre mesto ako Ružomberčan?

Chcem povedať, že stavbu nového kotla vnímam pozitívne predovšetkým z pohľadu dopadov na životné prostredie, kedy sa predpokladá zlepšenie vplyvu predovšetkým na ovzdušie. Nový kotol bude vybavený najlepšími dostupnými technológiami, čo umožní aj pri jeho vyššom výkone dosiahnutie prísnejších emisných limitov podľa novej európskej legislatívy. Stavba má navyše aj ďalšie pozitívne efekty nielen pre samotného investora, ale aj pre obyvateľov. Spomeniem predovšetkým to, že novou stavbou kotla sa eliminuje výroba tepla z plynu, čo umožňuje Mondi cenovo efektívnejšie a ekologickejšie teplo vyrábať z biomasy, čo sa môže prejaviť pozitívne aj na dodávkach tepla pre centrálne zásobovanie teplom mesta Ružomberok.  Mondi sa stane sebestačné pri výrobe elektriny,  čo mu samozrejme umožní byť celkovo ekonomicky efektívne a zdieľať tieto výhody aj s mestom. Z tohto pohľadu si myslím, že sa tu vytvára priestor pre prosperitu obidvoch strán a podporu mesta, ktorá už dnes v celku signifikantnej podobe existuje.

Spomínate spoluprácu, častokrát zaznievajú hlasy, že by Mondi SCP malo obyvateľom poskytovať kompenzáciu. Poznáte rozpočet mesta, ako sa reálne prejavuje vplyv Mondi SCP na financie mesta?

Mondi podniká v súlade s predpismi, preto pojem kompenzácia by som určite nepoužil. Úspešní podnikatelia by mali byť solidárni k prostrediu, kde podnikajú. Spomenul by som napríklad to, že len na zľave z ceny tepla rozpočet mesta šetrí 400 tisíc eur na kúrení mestských škôl a mestských inštitúcií, alebo uveďme, že len z existencie Mondi SCP má mesto viac ako 400 tisíc eur v podobe dane z nehnuteľností, čo predstavuje približne štvrtinu celkovo vybranej dane. Spomeňme tiež participáciu na výchove mládeže v oblasti športu, predovšetkým futbalu, kde by náklady na takúto výchovu, keby ju zabezpečovalo mesto samo, boli nepomerne vyššie, ako sú dnešné náklady. Pravidelná podpora je poskytovaná na rozvoj ústrednej nemocnice ako aj na konkrétne investičné zámery mesta. Investičný plán by v prípade priaznivej ekonomickej situácie tento rok mal byť podporený vo výške 150-tisíc eur na projekty na Kalvárii, materskej škôlke na Hrabovskej, v Hrboltovej alebo v sociálnej bytovke na Textilnej ulici.

Čo by podľa Vás malo Mondi spraviť lepšie v spolupráci s mestom a naopak, čo by malo urobiť lepšie mesto pre posilnenie spolupráce? Je zmena územného plánu teda kľúčom k ďalšej spolupráci a k rozvoju mesta?

Áno. Vytvára sa totiž ďalší priestor na spoluprácu v témach, ktoré sú buď spoločné alebo zaujímavé pre obidve strany. Či už je to do budúcna rozvíjanie siete centrálneho zásobovania teplom, alebo je to otázka budúceho využitia areálu SÓLO, alebo je to spôsob, ako budeme podporovať a zabezpečovať šport v našom meste, či je to basketbal alebo futbal. Rovnako je to podpora a spolupráca pri investičných alebo enviromentálnych projektoch mesta.  Z tohto pohľadu si myslím, že niet žiadnych obáv, prečo navrhovanú zmenu územného plánu neschváliť a myslím si, že je rozumné práve naopak, zmenu územného plánu v mestskom zastupiteľstve schváliť tak, aby neboli pochybnosti o súlade alebo nesúlade investície nového kotla s územným plánom a aby sa vytvoril komfortný priestor na synergický efekt vzájomnej spolupráce.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia