Zápis do materských škôl v Ružomberku bude v máji

Zápis do materských škôl v Ružomberku bude v máji

RedakciaHlavná stránka18.4.2024

Do materskej školy na predprimárne vzdelávanie môže byť zapísané dieťa vo veku od troch do šiestich rokov.

Prijímanie detí do Materskej školy Bystrická cesta 70, Za dráhou 19, Riadok 4, A. Bernoláka 17, Klačno 4, Š. Moyzesa 30, Hrabovská cesta 2, Černová, Hrboltová a Biely Potok sa uskutoční 9. mája od 7.00 h do 15.00 h v každej materskej škole.

Rodič alebo zákonný zástupca v deň zápisu pošle vyplnenú, preskenovanú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na e-mailovú adresu materskej školy. Alebo osobne vyplnenú žiadosť vhodí v čase od 7.00h do 15.00 h do schránky, ktorá bude umiestnená v areáli materskej školy (na bráničke, pri vchode a podobne).

Počet žiadostí podaných zákonným zástupcom nie je obmedzený a zákonný zástupca môže podať žiadosť aj do viacerých materských škôl. Ak sa prijíma dieťa k začiatku školského roka, o prijatí dieťaťa do materskej školy rozhodne riaditeľ každej materskej školy do 15. júna.

Do materskej školy na predprimárne vzdelávanie môže byť zapísané dieťa vo veku od troch do šiestich rokov. Prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. So žiadosťou rodič predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Informácie k zápisu:

MŠ Bystrická cesta 70, tel.: 0914 135 586, e-mail: ms@gmail.com

MŠ Za dráhou 19, tel.: 0908 160 061, e-mail: mszadrahou@gmail.com

MŠ Riadok 4, tel.: 908 022 957, e-mail: msriadok@zoznam.sk

MŠ A. Bernoláka 17, tel.: 0903 440 793, e-mail: msbernolaka17@gmail.com

MŠ Š. Moyzesa 30, tel.: 0905 308 469, e-mail: detskesachovekralovstvo@gmail.com

MŠ Hrabovská cesta 2, tel.:0905 496 385, e-mail: mshrabovo@gmail.com

MŠ Klačno 4, tel.: 0905 191 208, e-mail: msklacno@gmail.com

MŠ Černová, tel.: 0905 440 673, e-mail: erikakrajci@azet.sk

MŠ Hrboltová, tel.: 0905 460 402, e-mail: ms.hrboltova@gmail.com

MŠ Biely Potok, tel.: 0915 095 222, e-mail: msbielypotok@gmail.com

Bližšie informácie k zápisu detí do materských škôl mesta Ružomberok nájdete na webových sídlach jednotlivých materských škôl alebo TU: https://www.ruzomberok.sk/oznamy-mesta/2024/zapis-deti-na-predprimarne-vzdelavanie-v-materskych-skolach-pre-skolsky-rok-2024-2025/

Fotogaléria

Ilustračné foto: Carlos Magno on Unsplash

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia