Župní poslanci prideľovali peniaze, mysleli aj na Liptákov

Župní poslanci prideľovali peniaze, mysleli aj na Liptákov

RedakciaHlavná stránka15.5.2024

Kynológovia, športovci, milovníci kultúry, fotografie, knižnice, školy získali na svoje projekty tisíce eur.

Komisie pre pridelenie dotácií zložené z krajských poslancov Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) rozhodli o finančnej podpore 178 projektov. Rozdali spolu 267 900 eur, z toho najväčší objem financií, 92 600 eur, smeruje do služieb pre komunitu.

Liptovskí zástupcovia rozdelili pre okresy Ružomberok a Liptovský Mikuláš 51 700 eur. „Projekty sme posudzovali podľa prínosu pre mesto, obec či región a po dohode s poslancami. Museli byť tiež v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK 2021+,“ vysvetlil primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň, ktorý je zároveň župným poslancom.

Informáciu doplnila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. „Regionálne dotácie sú jedna z ciest ako môžeme podporiť nápady, ktoré podporia život miestnych komunít, či už v oblasti kultúry, športu, zmysluplného trávenia voľného času, ale i obnovy historických a kultúrnych pamiatok. Najviac podporených projektov je z oblasti investície do služieb pre komunitu, ako sú modernizácie infraštruktúry pre voľnočasové aktivity, investície do služieb knižnice, dobudovanie a modernizácia zariadení respektíve priestorov pre športové aktivity, vrátane turistiky a cykloturistiky, pre dobrovoľnícke aktivity a záujmovú činnosť.“

O poskytnutie dotácie mohli žiadať obce, mestá, právnické osoby so sídlom na území Žilinského kraja, neziskové organizácie, občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, nadácie a fyzické osoby. Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť bola 900 eur, maximálna výška päť tisíc eur.

Fotogaléria

Rozdelenie všetkých dotácií ŽSK TU. https://www.zilinskazupa.sk/granty/formulare/vysledky-pridelenia-dotacii-4.html

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia