BAŤASTORIES

BAŤASTORIES

RedakciaKultúra5.10.2019

Celovečerný dokumentárny film o výrobe a predaji topánok a obuvníctve mapuje dôležité míľniky aj omyly budovania baťovského impéria.

Vo filme sa ciľavedome prelínajú tri hlavné roviny rozprávania: životopisná – sleduje osudy zakladateľov firmy, súčasná – mapuje aktuálny stav globálneho kapitalizmu (jeho priekopníkom bol aj Tomáš Baťa) a spomienková – postavená na výpovediach českých a slovenských „baťamanov“ roztrúsených po celom svete. V originálnom formálnom spracovaní predostiera dokument komplexný pohľad na globálny charakter podnikania rodiny Baťovcov. Nesústredí sa len na československé korene a pôsobenie firmy Baťa v našich končinách, ale snaží sa postihnúť fenomén Baťa v medzinárodnom kontexte. Navštívime aj miesta, kde firma pôsobila alebo stále pôsobí. Indiu, Keňu, Francúzsko či Brazíliu.

Réžia: Peter Kerekes

Dokument, 80 min, MP 12+, Fr/CR/Sk, OV, 2D projekcia, vstupné: 4 eur, 3 eur (členovia FK)

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia