Detské zrkadlo na stanici

Detské zrkadlo na stanici

RedakciaKultúra11.3.2024

Mikrokomédia Na stanici vypovedá o tom, čo sa môže udiať na železničnej stanici počas sviatočného Štedrého dňa. Dej sa mohol odohrať aj na ružomberskej železničnej stanici, ktorá je detským hercom veľmi blízka.

Život na stanici predstavilo Likavské detské divadlo 10. marca v kultúrnom dome v Likavke. Mini hra - inscenácia v krátkom javiskovom i dramatickom čase humorne vykresľujem, čo sa môže stať v neobyčajný deň – Štedrý deň. Vtedy sa všetky problémy a škriepky zmažú a aj cudzí ľudia sa k sebe začnú správať milo. (Naozaj?) Rodinka Konečná sa potrebuje dostať domov od starých rodičov, a cestou sa im pokazilo auto. Bakuľkovci – nahluchlá babka so svojim slabozrakým dedkom sa, naopak chcú dostať k svojim vnúčatám. „Hra vznikla pospájaním jednotlivých textov a scény vznikali priamo na javisku pomocou tvorivého prínosu hercov,“ uviedol scenárista a režisér hry Peter Danko.

Likavské detské divadlo sa začalo profilovať už takmer pred troma rokmi, počas ktorých sa zapísalo do povedomia najmä likavských škôlkarov ešte ako Divadelný krúžok Centra voľného času Elán v Ružomberku. Vzniklo ako nápad a projekt  zakladateľa a režiséra P. Danka. V kultúrnom dome v Likavke začal súbor pracovať v októbri 2023, kedy ho zastrešilo Likavské divadlo, občianske združenie. Detské divadlo má deväť stálych členov z Likavky, Ružomberka a Valaskej Dubovej. „Cieľom divadla je uchovávať dlhoročnú  likavskú divadelnú tradíciu, šíriť ju aktívne do povedomia detí a mládeže cez ich rovesníkov a im blízke témy. Divadlo funguje na dobrovoľnej báze s podporou Kultúrneho strediska v Likavke,“ doplnil P. Danko.

Fotogaléria

Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia