HUDBA U FULLU: ENSEMBLE SPECTRUM

HUDBA U FULLU: ENSEMBLE SPECTRUM

RedakciaKultúra24.9.2019

Ensemble Spectrum s projektom Avantgarda´60 priblíži tendencie komponovania hudby v 60. rokoch 20. storočia na Slovensku.

Program: Osemhran nudy, samoty a strachu L. Kupkoviča, Combinationi Sonoriche I. Hrušovského, Trojveršia op. 22 J. Pospíšila spolu s Malou komornou hudbou J. Malovca, Sláčikové kvarteto č. 1 J. Sixtu a piesňový cyklus Galgenlieder I. Zeljenku.

Účinkujúci: Katarína Turčinová – flauta, Peter Ulmann – hoboj, Barnabás Kollárik – klarinet, Lukáš Golej – lesný roh, Tibor Ďuriak – trúbka, Mikuláš Havrila – trombón, Lenka Novosedlíková – vibrafón, Samuel Kmotorka – bicie nástroje, Ivana Chrapková – klavír, Andrej Turčin, Natália Kubalcová – husle, Júlia Urdová – viola, Mikuláš Tuhý – violončelo. Spev – Matúš Šimko. Dirigent – Matej Sloboda.

Hlavnou myšlienkou projektu Avantgarda´60 je priblížiť poslucháčom tendencie komponovania hudby v 60. rokoch 20. storočia na Slovensku. V roku 2018 to bolo presne päťdesiat rokov od vpádu „spriatelených“ vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Presne päťdesiat rokov od momentu, kedy sa nad našou krajinou uzavrela brána, za ktorou sa dalo slobodne tvoriť a slobodne písať. Práve uvoľnenie režimu v 60. rokoch umožnilo umelcom začať skúmať výdobytky súčasného umenia z celej Európy. Po zmiznutí hrozby spoločenského a občianskeho vylúčenia mohli umelci konečne nasať čerstvý vzduch nových myšlienok, mohli začať beztrestne tvoriť. Šesťdesiate roky boli svetlou chvíľkou pre slovenskú hudbu vzhľadom na spomínané spoločenské uvoľnenie, ale aj vysokou koncentráciou nadšených a talentovaných skladateľov prichádzajúcich do svojho najproduktívnejšieho obdobia. Zrkadlom doby je aj fakt, že práve v tomto čase vzniká prvý špecializovaný súbor na interpretáciu súčasnej hudby vedený L. Kupkovičom – Hudba dneška. Aktivita súboru propagovať súčasnú hudbu zo zahraničia spolu so súčasnou slovenskou hudbou podnecovala na prácu mnohých skladateľov. Projekt Avantgarda´60 uvedie komorné diela určené pre Hudbu dneška - Osemhran nudy, samoty a strachu L. Kupkoviča, Combinationi Sonoriche I. Hrušovského a najmä extrémne málo hrané Trojveršia op. 22 J. Pospíšila spolu s Malou komornou hudbou J. Malovca. Dramaturgiu dopĺňa rovnako málo interpretované Sláčikové kvarteto č. 1 J. Sixtu a piesňový cyklus Galgenlieder I. Zeljenku. Výsledkom je rôznorodý program mapujúci azda všetky techniky, o ktoré sa uvedení skladatelia zaujímali. Nájdeme tu skladby využívajúce riadenú aleatoriku, dvanásťtónovú techniku, seriálne postupy a posttonálnu modalitu v kombinácii s hlasom.

Ensemble Spectrum je komorný súbor špecializujúci sa na hudbu 20. a 21. storočia. Vyvinul sa z túžob študentov VŠMU uvádzať menej známe diela, ktorých zdolanie často predstavuje mentálnu a technickú výzvu. Iniciatíva pre založenie súboru vznikla v triede improvizovanej hudby Daniela Mateja. Dnešní členovia súboru študovali alebo absolvovali na vysokých hudobných školách (VŠMU, Guildhall School of Music and Drama, Kuntuniversität Graz), profesionálne pôsobia v rôznych slovenských orchestroch a telesách. Umeleckým vedúcim je skladateľ a dirigent Matej Sloboda, ktorý je zároveň aj dramaturgom koncertného programu. Ensemble Spectrum počas svojej šesťročnej existencie prezentoval diela na festivaloch Melos-Étos (2015, 2017), Festival Epoché – Nová slovenská hudba (2016, 2018), Konfrontácie, Bachtribute – Festival Bachovej hudby a päť sezón bol rezidenčným súborom festivalu Orfeus. V roku 2018 vydal komorný súbor Ensemble Spectrum svoje debutové CD – New Dawn s tvorbou mladých slovenských a zahraničných autorov a autoriek.

Súbor vedie Matej Sloboda, slovenský skladateľ a dirigent. Študoval kompozíciu na VŠMU v Bratislave (Ivan Buffa), na Kunstuniversität v Grazi (Beat Furrer) a na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (Detlev Müller-Siemens). Z neofolkloristických začiatkov (Sláčikové kvarteto č. 1) sa jeho kompozičné myslenie pretavilo do expresívneho štýlu (Orpheus I, Omicron I-IIIa, Bagately pre kvarteto), v ktorom z drobných buniek buduje tkanivá pôsobiace na horizontálnu, ale aj vertikálnu stavbu skladieb. Jeho tvorba zahŕňa skladby v obsadení pre orchester, komorný súbor, sólový nástroj, zbor, komorné zoskupenie s výrazným sólistickým nástrojom, ako aj elektronické a improvizované diela. Píše i hudbu k filmom a reklamám. Od založenia komorného súboru Ensemble Spectrum (2012) je jeho umeleckým vedúcim a dramaturgom. Jeho skladby boli uvedené na festivaloch ISCM World Music Days – Južná Kórea, Melos-Étos, Orfeus, Asynchronie, Biela noc a iné. Spolupracoval s poprednými umelcami ako Milan Paľa, Branislav Dugovič, Ivan Šiller, Enikö Ginzery v rámci projektu rezidenčného súboru Ensemble Ricercata, ďalej s Marie Jacquot, Mariánom Lejavom, Štefanom Sedlickým, Konstantinom Ilievskym, Miroslavou Matisovou, Petrou Torkošovou, s Mucha Quartet, DIY Instruments Ensemble a so študentskými súbormi studEND.doc, Ansámbel Asynchrónie a Dychovým orchestrom Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia