Hudobné obrázky zo Slovenska

Hudobné obrázky zo Slovenska

RedakciaKultúra8.4.2024

Rodinné striebro je metafora dedičstva, ktorého hodnotu nezmaže ani prach, ani čas. Uvedené slovné spojenie sa stalo názvom koncertu, ktorý uviedli v ružomberskej synagóge. Bol pokračovaním série každoročných vystúpení študentov Katedry klávesových nástrojov (KKN) Vysokej školy muzických umení (VŠMU) v Bratislave. Teraz ho venovali pôvodnej slovenskej klavírnej tvorbe. V auktuálnom ročníku je ústrednou myšlienkou dramaturgie inšpirácia prírodou, poetické nálady a obrazy Slovenka, mesta, miesta i prírodné krásy, reálie. Klavír je tu vodou, vetrom, slnkom nad krajinou, vysokými horami, ďalekým obzorom, však aj jemnou rosou či jarnou kvetinou a najmä rozvitajúcou tvorivou poetikou, uviedol garant projektu František Pergler. KKN VŠMU

„Sme radi, že vďaka  spolupráci so základnou umeleckou školou Ľudovíta Fullu bol koncert spoločným tvorivým zážitkom pre malých i veľkých klaviristov,“ podotkla Xénia Jarová, KKN VŠMU.

Koncertnú dramaturgiu otvorilo dielo jedného z našich najväčších symfonikov Alexanda Moyzesa (1906 – 1984) Buchom s osekanci z Tancov z Gemera pre veľký orchester. Je enegická prskavka viažúca sa k ľudovému temperamentu a rázovitosti folklórnych a krajinných inšpirácií. V autorskej verzii pre štvorručný klavír vznikla rovnako ako pôvodná orchestrálna suita v roku 1955. Interpretovali ju Anna Štibraná a Daniel Truchan z KKN VŠMU. V podaní ich kolegu Borisa Krasovskijeho zaznela skladba Západ Slnka od Janka Matušku (1897 – 1959). Skladateľ svoj pracovný život zviazal s rozhlasom, a to ako klavirista, režisér i zakladateľ oddelenia ľudovej hudby. Západ slnka je veľkorysým a dramatickým preludovaním. Nie je to upokojúce slnko zapadajúce k spánku, ale široká uemelcká duša, snívajúca pri farbách podvečernej oblohy.

Zo ZUŠ Ľ. Fullu sa na koncerte prezentoval Alexander Uličný so skladbou Ej, Hora, hora, ktorej autorom je Mikuláš Schneider Trnovský (1881 – 1958). Okrem iných tam vystúpila aj Barbora Drugdová so skladbou Bagately – výber (1978) I. Presto, VII Allegro assai, VIII. Grave, IX. Presto.

Projekt je podporený zo zdrojov Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Klavírny koncert pripravili pedagógovia KKN VŠMU prof. Inda Černecká, Jakub Čižmarovič, prof. Ivan Gajan, doc. Jordana Palovičová, Ladislav Patkoló, doc. František Pergler, doc. Iveta Sabová. Žiakov ZUŠ Ľ. Fullu pripravili na koncertné vystúpenie Andrea Ballová, Oľga Bruncková, Martin Jurčo a Alžbeta Popaďáková.

Fotogaléria

Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia