IX. SLADKÁ VIANOČNÁ PREHLIADKA

IX. SLADKÁ VIANOČNÁ PREHLIADKA

RedakciaKultúra27.11.2019

Spojená škola pozýva na IX. ročník súťaže o najkrajšiu tortu na tému: Rozprávka.

Blížia sa Vianoce: čas, keď na chvíľu zabudneme na starosti, školu, postavenie v práci a vrátime sa do detstva plného rozprávok. Spomeňme si na naše obľúbené rozprávky a pripravme tú najkrajšiu rozprávkovú tortu.

Časový harmonogram:
06:30 - 07:30 prinesenie súťažných výrobkov do školskej jedálne
07:30 - 08:00 otvorenie súťaže
08:00 - 09:00 hodnotenie výrobkov hodnotiacou komisiou
09:00 - 13:00 výstava sprístupnená pre verejnosť, počas celého dňa bude na Spojenej škole prebiehať aj Deň otvorených dverí
13:00 vyhodnotenie súťaže

Podmienky súťaže:
- zúčastniť sa môže každý kto rád pečie a má chuť súťažiť
- účastník prinesie ľubovoľnú hotovú tortu (rozprávky môžu byť klasické, aj tie moderné) o hmotnosti 3 – 8 kg a 3 ks zákuskov (rezov) z toho istého materiálu určené na degustáciu spolu s písomným popisom výrobku
- náklady na výstavný exponát si hradí každý účastník sám

Súťažiaci budú rozdelení do kategórií podľa veku:
- junior žiaci 2. ročník
- junior žiaci 3. ročník
- senior nad 20 rokov
- základné školy
- materské školy

Prví traja v každej kategórii budú odmenení vecnými cenami. Zvlášť bude udelená cena diváka, o ktorej rozhodnú návštevníci formou ankety. Súťažiaci s najväčším počtom bodov (hodnotenie poroty + hodnotenie diváka) sa stane absolútnym víťazom.

Kritériá hodnotenia:
- nápaditosť a originalita
- čistota práce – precíznosť
- kombinácia a prirodzenosť farieb
- chuť
- celkový vzhľad – používanie moderných prvkov, viacerých technológií zdobenia
- nepoužívať nejedlé materiály (stuhy, dekoračné predmety)
- je zakázané používať polyestyrén ako súčasť dvoj-troj poschodovej torty
- drôtiky sa povoľujú, iba ak sú použité na modelovanie kvetinových aranžmánov a uložené na tortu tak - nie zapichnuté do torty.
- popis výrobku (stručné zloženie torty – korpus, krém, poťahová hmota)

Prihlášku je potrebné zaslať e-mailom alebo poštou najneskôr do 28.11.2019 na adresu: Mgr. Maceková Gabriela, e-mail: gabriela.macekova@zssos.sk, poštová adresa: Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok

Informácie o súťaži poskytnú od 06:30 do 13:00 hod.: Mgr. Maceková Gabriela 044/431 34 46, 0908 943 710, Bc. Milan Seleši 0908 231 615

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia