JAROSLAV SLAŠŤAN: KEĎ PÔJDEŠ HOROU

JAROSLAV SLAŠŤAN: KEĎ PÔJDEŠ HOROU

RedakciaKultúra16.10.2019

Mestská knižnica Ružomberok vás pozýva na stretnutie s blogerom a dobrovoľným strážcom prírody Jaroslavom Slašťanom.

Jaroslav Slašťan - bloger, fotograf, autor publicistických a odborných príspevkov na ekologické, spoločenské a náboženské témy, externý redaktor časopisu Život, občiansky aktivista, dobrovoľný strážca prírody, odborný garant celoslovenskej vedomostnej súťaže ZOO Lympiáda, ktorá je zameraná na zvýšenie záujmu detí, žiakov a študentov slovenských škôl o zoológiu, ekológiu a enviromentálne povedomie. Pochádza z Kremnice, kde donedávna pracoval v Knižnici Jána Kollára. V súčasnosti je zamestnancom ZOO Bojnice. Usporiadateľ a autor mnohých vzdelávacích podujatí pre dospelých, ale aj deti a mládež: „Prednášky sa snažím robiť zaujímavou formou, aby deti na nich nespali. Vždy donesiem so sebou nejaké predmety, premietam fotografie, hovorím svoje zážitky z prírody. Kam ma zavolajú, tam sa snažím prísť, lebo si uvedomujem potrebu viesť ľudí k úcte k prírode.“

Témy prednášok:
Po medvedích stopách - všetko, čo chcete vedieť o medveďoch, výskyt, početnosť, etológia
Biorekordy - to NAJ zo sveta živočíchov a rastlín
Detektív v prírode - znaky a stopy zveri
Stráž prírody - beseda o ochrane prírody a vybavení, povinnostiach a právach strážcu

Limitovaný počet účastníkov: cca 40 žiakov (2 triedy) na jednu prednášku.

Informácie: Mestská knižnica Ružomberok 044/432 20 05, e-mail: info@kniznicark.sk

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia