Koncert venovali jubielu školy

Koncert venovali jubielu školy

RedakciaKultúra18.4.2024

Pri príležitosti Dňa učiteľov organizuje Súkromná základná umelecká škola Jánoš (SZUŠ) v Ružomberku učiteľský koncert. Je prehliadkou umenia jej pedagógov, aby žiaci rodičia, ale aj široká verejnosť mohli spoznať ich umeleckú úroveň. Veď učitelia pomáhajú rozvíjať talent detí a z nich mnohé sa vydajú umeleckú dráhu.

Úvod tohtoročného učiteľské koncertu SZUŠ Jánoš sa uskutočnil v polovici apríla a venovali ho je 25. výročiu založenia, patril uvedeniu skladby Parížske nebo od Huberta Girauda. Interpretovali ho Terézia Imková – priečna Flauta, Tomáš Kačalka – akordeón, Juraj Mudička- klavír, Miroslav Poledňa – basová gitara, Ondrej Vrfo – bicie. Ich hru doplnili dva tanečné páry z tanečného odboru zameraného na spoločenské tance. Jedným z čisel programu bolo aj vystúpenie zboru učiteľov školy, ktorý interpretoval skladbu Tanzen und Springen Canon Du-ba od Hansa Leo Hasslera. SZUŠ sa môže pochváliť s výraznými učiteľmi spevu. O tom nás presvedčila Martina Procházková s áriou Barče z opery Hubička od Bedřicha Smetanu Hlásej ptáčku. Koncert vyvrcholil skladbou Sway od Normana Gimbela. Spevácky ju čisto zvládla Miroslava Mudičková. V nej hrali:  na klavír J. Mudička, na akordeón T. Kačalka, na priečnu flautu T. Timková, na basovú gitaru M. Poledňa a na bicie Ondrej Vrfo.

Na koncert k výročiu SZUŚ Jánoš vystúpili aj bývalí absolventi školy, ktorí sa jej takouto formou poďakovali za svoju výchovu. Medzi nimi bol aj Jozef Zsigmund, študent druhého ročníka v hre klavír na Konzervatóriu v Žiline. Uviedol Romancu f mol op. 5. od Piotra Iljiča Čajkovského. Súčasťou koncertu bola aj výstava z tvorby pedagógov a bývalých absloventov výtvarného odboru, ktorá bude sprístupnená do 29. apríla.

SZUŠ Jánoš začala fungovať od septembra 1998 po zaradení školy do siete školských zariadení Ministerstva školstva SR. Od svojho vzniku sa zaoberá vzdelávaním detí v jednotlivých umeleckých odboroch a prípravou na štúdium na stredných školách umeleckého zamerania, konzervatóriách a vysokých školách s umeleckým a umelecko-pedagogickým zameraním.

„Filozofiou školy je dať možnosť a priestor všetkým záujemcom o štúdium a na základe tejto príležitosti si vyskúšať svoje predpoklady a nadanie pre štúdium jednotlivých predmetov. Každý záujemca takto dostane rovnakú šancu a je len na ňom ako ju využije. Naša škola nie je zameraná len na výchovu budúcich umelcov a koncertných majstrov, ale aj na rozšírenie obzoru menej talentovaných a usilovných žiakov, ktorí majú len záujem o získanie základov z jednotlivých predmetov, aby tak obohatili svoje osobné skúsenosti a prispeli ku komplexnejšiemu rozvoju svojej osobnosti. Našu filozofiu vystihuje aj motto školy: „Pre vlastné potešenie – to najlepšie v rámci svojich možností!”, uviedla riaditeľka školy Anna Jánošová.

"V súčasnosti škola sídli na Mostovej ulici č. 4 v Ružomberku, kde sa vyučuje vo výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore a hudobnom odbore so zameraním na hru na klavíri, klasickej a elektrickej gitare,  zobcovej a priečnej flaute, akordeóne a heligónke, bicie nástroje a sólový a zborový spev. SZUŠ Jánoš má 21 elokovaných pracovísk v piatich okresoch. „Naším hlavným cieľom už od vzniku školy bolo poskytnúť možnosti a vytvoriť  podmienky pre štúdium detí z blízkych aj vzdialenejších obcí. Preto po skúsenostiach z predchádzajúcich rokov a na základe žiadostí od riaditeľov základných škôl sme otvorili v šk. roku  2001/2002 pobočky v Liptovskej Teplej, kde sa vyučuje hra na klavíri a v Liptovskej Osade, kde sa vyučuje vo výtvarnom odbore a hudobnom odbore – hra na klavíri a gitare. V školskom roku 2003/2004 sme otvorili pobočku v Liptovských Sliačoch, kde sa vyučuje hra na klavíri a v Lúčkach, kde sa vyučovala hra na gitare. V školskom roku 2004/2005 bola otvorená pobočka v Dolnom Kubíne kde funguje tanečný odbor, výtvarný odbor a hudobný odbor – hra na klavíri, klasickej a elektrickej gitare, bicích nástrojoch, flaute a spev,“ podotkla riaditeľka školy.

 V školskom roku 2006/2007 SZUŠ Jánoš otvorila nové pobočky v Lokci, kde sa vyučuje hra na klavíri a gitare a v Hruštíne, kde funguje výtvarný, tanečný a hudobný odbor – hra na gitare, klavíri a spev. Od roku 2009/2010 funguje nové pracovisko v Liskovej. V školskom roku 2010/2011 bola otvorená aj pobočka v Babíne kde sa vyučuje výtvarný odbor a hra na gitare a klavíri. V školskom roku 2017/2018 bola otvorená pobočka vo Vasiľove kde sa vyučuje výtvarný odbor, hra na gitare a klavíri. 

„V súčasnosti máme približne 360 žiakov v štyroch odboroch – hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom,“ povedala A. Jánošová. Doplnila, že o kvalite ich vzdelávania svedčia aj úspechy ich žiakov v slovenských a medzinárodných súťažiach. V neposlednom rade aj to, že ich absolventi študujú umelecký smer na stredných a vysokých školách. „Som rada, že naši žiaci vystupujú aj na rôznych podujatiach, na koncertoch. Naša škola našla podporu aj u samospráv obcí a miest, kde pôsobíme,“ doplnila A. Jánošová.

Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia