LEP: TOXI DO NEZNÁMA

LEP: TOXI DO NEZNÁMA

RedakciaKultúra22.2.2020

Galéria Ľ. Fullu a OZ Fotobežka pozývajú na diskusný podvečer na tému Smog v Ružomberku.

Diskusia na tému životného prostredia v Ružomberku s pozvanými hosťami: MUDr. Eva Svozilová (Komisia pre riešenie zápachu a prašnosti / Zdravý Ružomberok), RNDr. Martin Kremler, PhD. (vedúci odboru Monitorovanie kvality ovzdušia SHMÚ), Patrik Lupták (aktivista, OZ Ochrana ovzdušia), Ing. Milan Filo (Odbor starostlivosti o životné prostredie MV SR), Ing. Rastislav Šaravský (predseda OZ OODL, člen Komisie pre riešenie zápachu a prašnosti), Ing. Daniel Lešinský, PhD. (predseda; CEPTA – Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy).

Smog v našom meste a obavy o naše zdravie, nekultúra smradu, zvýšenie výroby celulózy Mondi SCP, opatrenia a právne predpisy, vyhlásenie Ružomberka za oblasť vyžadujúcu osobitnú ochranu ovzdušia, vykurovanie a tuhé palivá, dopravná situácia v Ružomberku, komisia pre riešenie zápachu a prašnosti, genotoxicita a karciogenéza. Aj vy máte osobný príbeh? Podeľte sa s nami.

O LEPoch: Diskusie s pozvanými hosťami. Ich zámerom je spestrenie komunikácie miestnych ľudí v meste Ružomberok. Cieľom je iniciovať samotnú zmenu, sociálne analyzovať, ako aj historicky zhromažďovať dáta v regióne Liptov. Dišputy ponúkajú inšpiráciu bežnými, no zároveň „z davu vytŕčajúcimi" ľuďmi.

Kontakt: fotobezka.zuzana@gmail.com

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia