Liptovské nôty – Vidiečanova Habovka

Liptovské nôty – Vidiečanova Habovka

RedakciaKultúra13.4.2024

Kultúrny dom v Ľubeli bol miestom, kde sa stretli deti pôsobiace v oblasti tradičnej kultúry na Liptove. Liptovské kultúrne stredisko (LKS) v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s obcou Ľubeľa, pripravilo regionálne kolo celoštátnej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka - Liptovské nôty. Vyhlasovateľom a odborným garantom i hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum z Bratislavy z poverenia Ministerstva kultúry SR.

Pokračovatelia tradícií

Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka v našom regióne známe ako Liptovské nôty je určená pre hudobníkov, spevákov a inštrumentalistov do 16. rokov. V štyroch súťažných kategóriách - detské ľudové hudby, spevácke skupiny, sólisti speváci a sólisti inštrumentalisti, deti odprezentovali svoje umenie.

Odborná porota, ktorej členmi boli doc. Ing. Karol Kočík, PhD. predseda poroty, Bc. Alexandra Bachledová, Ing. arch. Marek Reznický, rozdelila všetkých účinkujúcich do pásiem: zlatého a strieborného a v bronzovom sa nikto neumiestnil. Porota vybrala aj reprezentantov regiónu Liptov, ktorí budú 6. mája hájiť liptovskú hudobnú tradíciu na krajskom kole súťaže v Kamennej Porube (Žilina) a možno aj na celoštátnom kole 7. – 9. júna 2024 v Habovke.

„Obci Ľubeľa ďakujeme za vytvorenie vynikajúcich podmienok pre všetkých účinkujúcich. Pokiaľ sa odborná porota radila, pre detičky boli pripravené sprievodné podujatia. Jedným bola škola tanca s tanečnou pedagogičkou Mgr. art. Simonkou Ondreáš Dikaszovou. A druhá bola určená pre šikovné ručičky s remeselníčkou Martinkou Sleziakovou, kde si skúsili detičky prácu s vlnou,“ uviedla Jana  Veselovská. odborná metodička pre tradičnú kultúru a voľnočasové aktivity LKS.

Úspech folkloristov z L. Sliačov

V kategórii sólisti inštrumentalistili získali zlaté pásmo Daniel Mudička z Ružomberok za súťažné číslo: Z Liptovských Sliačov, nástroj: píšťalka. Zlaté pásmo patrí aj Lucii Krištofiakovej, Ludrová za Goralské polky a cifry z Hút a Borového, nástroj: heligónka, ako aj Šimonovi Podolákovi z Ružomberka za súťažné číslo: Z L. Revúc a zo Sliačov, nástroj: heligónka. V kategórii sólisti speváci a spevácke duá porota udelilila zlaté pásma NelleOravcovej, L. Sliače, za prednes Balady o Mlynárovej dcére. 

Zlaté pásma získali aj Viktória Štajerová, L. Sliače, za súťažné číslo: Dievocké piesne, Dorothea Kráľová, L.. Sliače,  Na pažiti, Ema Kelčíková, L. Sliače, Lúčna pieseň, Miriama Mudičková a Nella Oravcová, L. Sliače za súťažné číslo: Svadobné piesne, Sebastián Zubaj, Ružomberok - Dve valaské piesne. Zlaté pásmo si z Ľubele odniesli v kategórii speváckej skupiny detský folklórny súbor Sliačanček, L. Sliače za súťažné vystúpenie: Jánske piesne.

Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia