Mestská knižnica Ružomberok: Farebné čítačky spájajú literatúru s výtvarným umením

Mestská knižnica Ružomberok: Farebné čítačky spájajú literatúru s výtvarným umením

Stanislava Bruk LuckáKultúra25.6.2024

Mestská knižnica Ružomberok pripravila literárno – výtvarné zážitkové stretnutia pre dospelých s názvom Farebné čítačky. V cykle stretnutí budú návštevníci pracovať s tvorbou starších aj súčasných slovenských autorov. Účastníci stretnutia odídu z knižnice s vlastným dielom, ktoré im bude pripomínať konkrétne Farebné čítačky. O projekte sme sa porozprávali s výtvarníčkou a organizátorkou tohto projektu Reginou Loviškovou.

Môžete nám bližšie predstaviť koncept Farebných čítačiek? Čo Vás inšpirovalo k organizovaniu takýchto podujatí?

Projekt vznikol v spolupráci s Mestskou knižnicou Ružomberok a nadväzoval na naše predchádzajúce projektové aktivity, ktoré sme realizovali v minulých rokoch. Tie boli zamerané na arteterapiu a postupne sa presúvali aj do literárnych žánrov. Napríklad sme spolu s Igorom Smelým, autorom knihy Rozhovory s Annou K realizovali výtvarno - literárne stretnutie. Spojiť emócie z literárneho diela s emóciami na maliarskom plátne bolo vyústením predchádzajúcich projektov. Ak chcete mať dobrý obraz, musí v ňom byť niečo zakódované, čo nechcete priamo povedať – presne tá emócia. To isté robí aj spisovateľ, keď píše. Nepíše dokument, ale vkladá do textu emócie, ktoré chce vyvolať. Toto spája literatúru s výtvarným umením. Napísali sme žiadosť na Fond na podporu umenia a ten ju schválil. Vďaka tomu dokážeme uskutočniť šesť cyklov, šesť stretnutí, pričom každé jedno bude venované jednému spisovateľovi a jednej výtvarnej technike.

Ako ste vyberali výtvarné techniky pre jednotlivých autorov?

Každé dielo má nejakú výpovednú hodnotu a emóciu, ktorú dokážeme najlepšie vyjadriť konkrétnym výtvarným štýlom. Napríklad, pri poézii Maši Haľamovej, ktorá je veľmi malebná a jemná, nebudeme vyberať hrubé výtvarné techniky ako akryl alebo lino, ale určite jemnejšie ako akvarel či suchý pastel. Pre symbolické diela pána Dušeka sme vybrali grafickú techniku – linoryt, kde budeme odtláčať a šifrovať grafiku, ako to robil on vo svojich literárnych dielach. Pri Božene Slančíkovej-Timrave sme sa rozhodli pre portrét.

Autorov sme vyberali takých, ktorí sú nám blízki a zároveň, aby sme zachytili rôzne časové obdobia. Na jednotlivých stretnutiach predstavíme slovenských autorov od najstarších po súčasných. Vybrali sme ich tak, aby aj výtvarné techniky boli rôznorodé.

Môžu sa do projektu zapojiť aj amatéri bez výtvarného vzdelania?

Určite áno, je to skvelé na skúšanie nových vecí a zistenie, že aj oni majú talent, len ho nepoužívajú a možno o ňom ani nevedia.

Ako prebieha samotné stretnutie Farebných čítačiek?

Myšlienka je robiť Farebné čítačky v átriu, kde to úplne sedí. Priestor knižnice je na tento projekt kúzelný, Farebné čítačky tam presne pasujú. Sú tam rozostavené maliarske stojany, plátna alebo techniky, ktoré budeme používať. Katka Gorná, ktorá je „doma“ v literatúre, je zodpovedná za literárnu časť, jej úlohou je načítať diela spisovateľa a vybrať úryvky, ktoré najlepšie priblížia autora aj jeho prácu. Ja pripravujem výtvarnú časť podľa daných úryvkov. Po úvodnom čítaní, ktoré netrvá príliš dlho, prechádzame k samotnej výtvarnej technike. Ľudia väčšinou povedia, čo chcú maľovať, ale vždy ich stopnem, lebo to je len obsahová stránka. Dôležité je, čo tým obrazom chcú povedať – to je posolstvo obrazu. Pri Božene Slančíkovej-Timrave som sa ich pýtala, ako ju vnímajú na základe čítania. Pre niekoho bola disciplinovaná, prísna k sebe, pre iného smutná, jemná, zachovávajúca si vnútorné dieťa. Každý ju vnímal inak a presne toto sme sa snažili vložiť do jej portrétu. Po skončení, keď sme sa pozreli na jednotlivé práce, bolo z nich presne cítiť to, čo sme si na začiatku povedali.

Prvé stretnutie Farebných čítačiek sa už uskutočnilo. Aké boli Vaše pocity?

Pozitívne, aj od samotných účastníkov. Na našich sociálnych sieťach sa k tomu začali vyjadrovať aj ľudia, ktorí nie sú z Ružomberka a pýtali si možnosť zúčastniť sa online. Prvýkrát sme niečo takéto zažili, takže uvažujeme, že to skúsime spraviť aj takto, aby sa mohli zúčastniť aj tí, ktorí nie sú odtiaľto, alebo majú nejaký hendikep a nemôžu prísť osobne. Čítanie je veľmi príjemné a maľovať môžu aj doma podľa inštrukcií.

Je projekt vhodný aj pre deti?

Áno, ale pre tie, ktoré tomu už dokážu rozumieť, nie pre malé deti. V podstate nám z toho vyplynulo, že tento projekt je veľmi dobrý aj pre žiakov. Učenie sa memorovaním je jedna vec, ale takéto zážitkové učenie, keď mi to niekto číta, počúvam a ešte pri tom aj maľujem, tak to si oveľa lepšie zapamätám.

Na kurz je potrebné sa vopred prihlásiť, keďže kapacita je obmedzená. Prihlásiť sa môžete tu.

Program nadchádzajúcich Farebných čítačiek

 4. 6. 2024   9:00   Božena Slančíková Timrava

25. 6. 2024 9:00 Hana Zelinová

30. 7. 2024 9:00 Maša Haľamová

3. 9. 2024   9:00   Veronika Šikulová 

24. 9. 2024 9:00 Dušan Dušek

29.10. 2024 9:00 Daniel Pastirčák

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia