NAŠA BUDÚCNOSŤ A VZDELÁVANIE

NAŠA BUDÚCNOSŤ A VZDELÁVANIE

RedakciaKultúra23.5.2019

Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku pozýva na moderovanú prednášku známeho českého publicistu, novinára a spisovateľa Tomáša Feřteka, autora knihy Co je nového ve vzdělávaní (2015), ktorá vzbudila veľký záujem u odbornej a laickej verejnosti v Čechách a na Slovensku.

Témou prednášky bude naša budúcnosť a vzdelávanie:
- rozvíjanie kreativity detí
- objavovanie detského talentu
- inovácie a nové modely vo vzdelávaní
- technológie vo vzdelávaní
- vzdelávanie a spoločnosť

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia