RENDEZVOUS POD SCHODMI 40: P. VÍTEK A Z. ĎURIŠKA

RENDEZVOUS POD SCHODMI 40: P. VÍTEK A Z. ĎURIŠKA

RedakciaKultúra24.1.2020

Mestská knižnica Ružomberok, Literárny klub ružomberských spisovateľov a Spolok slovenských spisovateľov KO Žilina pozývajú na Rendezvous pod schodmi 40, ktoré budú venované histórii mesta Ružomberok.

Hostia večera: PhDr. Peter Vítek (riaditeľ Štátneho archívu v Žiline, historik a autor literatúry faktu) a Mgr. Zdenko Ďuriška (publicista a genealóg)

PhDr. Peter Vítek: historik, autor literatúry faktu, publicista, heraldik, genealóg, pedagóg, riaditeľ Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči - pracovisko Archív Liptovský Mikuláš. Má na svojom konte desiatky publikácií z rôznych oblastí dejín Liptova. Okrem iných je autorom publikácií: Erby miest a obcí Liptova (Tranoscius 2009), Prvá svetová vojna a Liptov (Liptovské múzeum, 2014). Kniha získala prestížne ocenenie Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. Niektoré z titulov, ktorých je Peter Vítek spoluautorom: Slovenskí lekári v zahraničí II. (2013), Lexikón erbov šľachty na Slovensku III.- Oravská stolica (2007), Z minulosti Liptovského Hrádku (2006), Kniha povestí Z liptovskej truhlice (2004).

Mgr. Zdenko Ďuriška: historik, autor literatúry faktu, publicista, genealóg, podpredseda Slovenskej genealogicko – heraldickej spoločnosti, vedúci oddelenia v Národnom biografickom ústave Slovenskej národnej knižnice v Martine. Vyštudoval Právnickú fakultu UK v Bratislave, potom bol pracovníkom Matice slovenskej. Od roku 1990 pôsobí v Národnom biografickom ústave SNK v Martine. Autor publikácií Národný cintorín v Martine. Pomníky a osobnosti (2007), Medzi mlynmi a bankami. Dejiny rodu Makovickovcov (2007). Venuje sa výskumu dejín významných slovenských rodov. Podieľal sa na tvorbe viacerých slovníkov a encyklopédií.

Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie a videozáznamy prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne ďalších médiách.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia