Rendezvous pod schodmi 45

Rendezvous pod schodmi 45

RedakciaKultúra14.3.2022

Počas stretnutia privítame aj tituly z tvorby regionálnych autorov, ktoré pribudli
v posledných dvoch rokoch. Predstavíme nové knihy Lýdie Kráľovičovej, Petra Mišáka, Milan
Igora Chovana, R. A. Ružomberského, Antona Laučeka, Antona Péteriho a Stanislava Brtoša,
pripomenieme si novovydanú knihu zosnulej Radky Berešíkovej,

Hostia večera:
Katarína Mikolášová
poetka, autorka kníh pre deti a mládež

Peter Mišák
literát, básnik, prozaik, recenzent

KATARÍNA MIKOLÁŠOVÁ, rodáčka zo Žiliny, absolvovala gymnázium a dvojročnú špecializáciu. Od r. 1982 pracovala v stavebnej projekcii ako konštruktérka, od r. 1991 pracuje v Žiline, kde sa zaoberá ekonomikou a manažmentom, podniká v oblasti reklamy a vydavateľskej činnosti.

Svoj čas delí na „obdobie nepísania“ a „obdobie písania.“
Druhé spomínané prináša autorke nielen poetickú tvorbu
a tvorbu pre deti, ale aj viacero ocenení.

Vo veršoch sa Katarína Mikolášová zaoberá predovšetkým láskou a partnerskými vzťahmi. Debutovala v r. 2003 zbierkou básní Cez oči k tebe vchádzam. V ďalších zbierkach Snívanie spod kože (2004), Tanec borovice (2006) sa okrem témy lásky stretávame aj s témami ľudskosti, mravnosti, nevšímavosti a povrchnosti, autorku
zaujíma predmet individuálneho a kolektívneho svedomia. Poetickú tvorbu dopĺňa poeticko-
interpretačné pásmo, ojedinelé a prvé svojho druhu na Slovensku Vyzliekam sa z času (2010) s interpretáciou Vlasty Krajčovej. Zatiaľ posledná je zbierka Sonáta pre Zem (2017), v ktorej úspešne pokračuje spolupráca autorky s ilustrátorom Petrom Uchnárom.

Katarína Mikolášová je aj autorkou kníh pre deti, viaceré získali ocenenia:

Veselé básničky pre múdre detičky alebo knižka pre prváka Miška (2004), odporúčaná Ministerstvom školstva SR ako doplnkové čítanie pre prvý ročník.
Frčka Huláková z Vyšných Krkahájov (2006), veselé príbehy dedinčanky Frčky Hulákovej v slovenskom a anglickom jazyku očami jej detského suseda.
Oriešok večnej krásy (2007) – rozprávky zo Žiliny a jej okolia.
Odvážny Brusko – rozprávky z Horehronia (2009).
Bojnickí búbeli (2015) s ilustráciami Petra Uchnára. Autorka za knihu získala Cenu Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu v kategórii literatúra pre deti a mládež.
Príbehy z prameňa (2018), opätovná spolupráca s Petrom Uchnárom. Kniha je určená pre staršie deti a venuje sa opäť historickým príbehom z okolia Bojníc.
Povesti spod Vitoroga /Priče ispod Vitoroga - dvojjazyčná slovensko-srbská kniha príbehov z oblasti Bosny a Hercegoviny sa v kategórii beletria s veľkým náskokom stali víťazmi 15. ročníka čitateľskej súťaže Kniha Horného Považia 2020.

Jej poviedka Ovečky v čerešňovom sade získala v literárnej súťaži o pôvodnú poviedku pre deti a mládež Cenu dieťaťa. Názov podľa víťaznej poviedky dostala aj antológia poviedok pre deti a mládež (jubilejný 10. ročník) z roku 2014, ktorú každoročne vydáva vydavateľstvo Perfekt.

Preklady veršov Kataríny Mikolášovej do poľštiny vyšli v zborníku slovenských a poľských autorov Bez hraníc - Bez granic. Publikuje v zborníkoch, Slovenskom rozhlase, časopise Včielka a rôznej regionálnej tlači.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia