TRADIČNÉ SLOVENSKÉ REMESLO VO VLKOLÍNCI

TRADIČNÉ SLOVENSKÉ REMESLO VO VLKOLÍNCI

RedakciaKultúra10.8.2019

Mesto Ružomberok, Oblastná organizácia cestovného ruchu Region Liptov a Dom UNESCO Vlkolínec pozývajú na ukážky tradičných slovenských ľudových remesiel.

Počas týždňa od 12. do 16. augusta 2019 si záujemcovia môžu prísť do Vlkolínca pozrieť prácu remeselníčky, ktorá bude v čase od 9:00 do 17:00 v Dome UNESCO prezentovať svoje remeslo.

Práve vo Vlkolínci môžete vidieť výrobu šperkov, klobúkov, šálov. Počas práce sa môžete pri remeselníčke pristaviť a pohovoriť si o technikách, ktorými tvori, prípadne o výrobkoch, ktoré z jej rúk už vzišli.

Veríme, že umenie tohto tradičného remesla vás zaujme a odnesiete si z Vlkolínca množstvo zážitkov a dojmov.

Niečo stručné o plstení: Plstenie je stará technika spracovávania ovčej vlny. Zvláštnosťou plstenia je priame využívanie vlákien srsti zvierat bez ich predchádzajúceho spracovania na priadzu. Niektorí odborníci ho považujú za najstaršiu textilnú techniku, predchádzajúcu aj pradenie a tkanie. Pôvod plstenia možno hľadať v ranej histórii nomádskych chovateľov zvierat v Eurázii, ktorí zhotovovali koberce, prikrývky, vankúše, deky a rôzne súčasti odevu vyrobené z jedného kusa bez zošívania. Spracovanie vlny plstením možno nájsť aj medzi tradičnými textilnými technikami na Slovensku. Väčšie množstvo údajov o plstení je spojené s klobučníctvom, ktorého rozvoj úzko súvisel s rozvojom chovu oviec (15. - 16. storočie). Spôsob spracovania vlny je v hlavných črtách zhodný s postupom výroby plsti v Ázii, klobučníci však používali v niektorých fázach dokonalejšie nástroje alebo postupy. Plstenie sa využívalo aj pri výrobe obuvi a pri úprave tkaných textílií. V súčasnosti sa ručné plstenie objavuje v škále techník textilných výtvarníkov, výrobcov šperkov. Existujú 2 rôzne spôsoby plstenia: Mokrou technikou sa vyrábajú rôzne dekoračné predmety či klobúky. Druhým spôsobom je plstenie za sucha, ktorým sa vyrábajú napríklad šály.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia