TRADIČNÉ SLOVENSKÉ REMESLO VO VLKOLÍNCI

TRADIČNÉ SLOVENSKÉ REMESLO VO VLKOLÍNCI

RedakciaKultúra4.8.2019

Mesto Ružomberok, Oblastná organizácia cestovného ruchu Region Liptov a Dom UNESCO Vlkolínec pozývajú na ukážky tradičných slovenských ľudových remesiel.

Počas týždňa od 5. do 9. augusta 2019 si záujemcovia môžu prísť do Vlkolínca pozrieť prácu bábkarky, ktorá bude v čase od 9:00 do 17:00 prezentovať svoje remeslo.

Michaela Urbanová sa bude venovať výrobe marionet v Dome UNESCO. Marionety bude najskôr modelovať z modelárskej hliny, potom spájať časti bábik, maľovať a nakoniec obliekať a naväzovať.

Michaela sa bábkarskej technológii a scénografie intenzívne venuje tri roky, odkedy nastúpila na VŠMU v Bratislave. Avšak jej prvý kontakt s bábkovým divadlom pochopiteľne siaha do doby keď bola ešte len dieťa. Síce sa na Vlkolínci venuje predvádzaniu tradičných marionet, na škole sa usiluje skôr o „netradičné“ bábkové divadlo.

Niečo o bábkarstve: História Bábkarstva siaha až do doby najstarších a najväčších kultúr ako India, Indonézia, Egypt, Čína. Prvotným tvarom bábky bola socha, ktorá vznikla v súvislosti s náboženstvom a vierou. Primitívne národy používali tieto sochy pri liturgických obradoch. Zvyčajne spracovávali tematiku boja medzi dobrom a zlom. V Čechách a na Slovensku bola najviac rozšírená marioneta. Na území dnešného Slovenska sa začalo rozvíjať bábkarstvo v 17. storočí na vidieku. Prvé boli zjednodušené hry Faust a Don Juan. V tomto období vznikol aj významný bábkarský hrdina Gašparko. Bábkarstvo má úzky vzťah k remeslám. Bábky a scény vyžadovali rozsiahle znalosti remesiel, ako napríklad krajčírske, obuvnícke, stolárske a ďalšie.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia