TRADIČNÉ SLOVENSKÉ REMESLO VO VLKOLÍNCI

TRADIČNÉ SLOVENSKÉ REMESLO VO VLKOLÍNCI

RedakciaKultúra26.8.2019

Mesto Ružomberok, Oblastná organizácia cestovného ruchu Region Liptov a Dom UNESCO Vlkolínec pozývajú na ukážky tradičných slovenských ľudových remesiel.

Počas týždňa od 26. do 30. augusta 2019 si záujemcovia môžu prísť do Vlkolínca pozrieť prácu papiernika, ktorý bude v čase od 9:00 do 17:00 prezentovať svoje remeslo.

Vo Vlkolínci bude predvádzať ručnú výrobu papiera Juraj Tóth. Návštevníci sa môžu naučiť pracovné postupy výroby. V závislosti od počasia sa bude nachádzať buď pri Dome UNESCO, alebo vo vnútri Domu UNESCO. Príďte sa pozrieť, ako vyzerá ručná výroba papiera a porozprávať sa s remeselníkom.

Juraj Tóth: Výroba papiera bol jeho veľký sen už odmalička. Vyrastal v kolónii bytoviek, nachádzajúcich sa pri starom závode Supra. Už ako dieťa preliezal ploty a sledoval, ako sa to všetko vyrába. Bolo to preňho nesmierne fascinujúce. Neskôr, keď sa presťahovali do rodinného domu, zohnal si všetky veci potrebné na výrobu a začal papier ručne vyrábať len tak, na dvore. Naplno sa tomu začal venovať až po odchode do dôchodku.

Niečo stručné o ručnej výrobe papiera:
Výroba papiera na Slovensku má už skoro 500-ročnú tradíciu. Počas obdobia prešla nemalou zme-nou, ale princíp je stále rovnaký. Od začiatku išlo o to, vyrobiť z vlákien rastlinného pôvodu uzavre-tý list splstením na site a odlúčením vody z listu papiera. Pri ručnej výrobe na to používali malé sitá, pomocou ktorých papiernik utváral papierový list. V dnešnej strojovej výrobe sa papierový list vy-tvára plynule na nekonečnom site.

Od vzniku prvej ručnej papierne na Slovensku prešlo pomaly už 500 rokov. Za toto obdobie vzniklo 105 ručných papierní. Prvé správy o výrobe papiera máme z roku 1530. O papierni píše mešťan Le-voče Konrád Sperrfogel ohľadne bojov medzi mestami Levoča a Kežmarok. Kežmarčania si zavola-li na pomoc kapitána Kostku z Oravy, ktorý zapálil pred hradbami Levoče stojace budovy, medzi ktorými bola aj papiereň. Prvá papiereň, o ktorej sa nám zachovalo množstvo archívnych dokumen-tov a listín je papiereň v Liptovskom Michale, ktorá bola založená v rokoch 1596 až 1606. Papiereň v Ružomberku vznikla v južnej časti mestského chotára, v susedstve mestskej časti - poddanskej obce Biely Potok. Nachádzala sa v lokalite Jazierce, pri vyústení Hlbokej doliny do údolia rieky Re-vúca na mieste bývalej železnej huty. Pravdepodobne existovala už na prelome 17. a 18. storočia.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia