Týždeň slovenských knižníc: Rozhovor s riaditeľkou Mestskej knižnice Tatianou Babincovou

Týždeň slovenských knižníc: Rozhovor s riaditeľkou Mestskej knižnice Tatianou Babincovou

Stanislava Bruk LuckáKultúra29.2.2024

Od pondelka 4. marca sa začína Týždeň slovenských knižníc (TSK), ktorý píše už svoj 25. ročník. Pestrý program ponúka aj Mestská knižnica Ružomberok. O programe, ale aj o tom s akými výzvami sa dnes stretávajú knižnice sme sa rozprávali s riaditeľkou Tatianou Babincovou.

Počas marca sa každoročne koná týždeň slovenských knižníc. Čo je jeho cieľom?

Cieľom tohtoročného Týždňa slovenských knižníc je upriamenie pozornosti na komunitné a medzigeneračné aktivity knižníc. Knižnice sú naozaj pre všetkých, a preto chceme zvyšovať povedomie o nich ako o inštitúciách pre všestranné využitie v každodennom živote, bez ohľadu na vek, rodinné zaradenie či profesiu našich návštevníkov.  Počas nasledujúceho týždňa máme pre návštevníkov pripravené viaceré aktivity, určené čo najširšiemu spektru návštevníkov. V rámci nich chceme poukázať i na dôležitý medzník vo fungovaní mestskej knižnice – v decembri uplynie presne 100 rokov od jej založenia. 

Aký program pripravuje knižnica pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc?

V duchu našich celoročných návratov do minula, prinesieme hneď v pondelok popoludní príbeh Matreny Makovickej, manželky lekára a spisovateľa Dušana Makovického, a to v rámci arteterapeutického kurzu pre ženské publikum s lektorkou Reginou Loviškovou. Najmä učiteľom a rodičom je určený utorkový popoludňajší workshop Aby Hviezdoslavov Kubín nebolel, s poetkou a pedagogičkou Silviou Kaščákovou. V to isté popoludnie presunieme knižnicu na dve hodiny do kaviarne Dobré zrnko kávy, kde naša kolegyňa Terezka Vorčáková povedie prvé stretnutie čitateľského klubu pre mladých, nielen vekom.

O deň neskôr, nás čaká online podujatie Je nás počuť, ktoré sa už tretí rok pripravuje vo viacerých knižniciach na celom Slovensku.

Ak budete v stredu presne o 15:30 držať v ruke knihu, časopis alebo hoci aj jedálny lístok, pripojte sa k nám prostredníctvom nášho FB vlastnou fotografiou alebo videom z čítania Pripomínam, že podujatie sa koná pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej. O niečo neskôr, v podvečer, prinesieme na oddelení beletrie na 1. poschodí všetkým milovníkom cestovania kreslený denník Radky Cachovanovej. Podujatie bude spojené s premietaním a krátkym workshopom.

O partnerských, rodinných, susedských a iných vzťahoch sa vo štvrtok budeme rozprávať so spisovateľom a hudobníkom Pavlom Baričákom. Hudobným hosťom prednášky Vzťahy a výchova detí bude básnik Janko Marton, lístky na podujatie si môžete zakúpiť v predpredaji.

V závere týždňa prinesieme stretnutie pre seniorov v rámci úvodnej hodiny kurzu počítačovej gramotnosti. Popoludní sa tradičná piatková tvorivá dielňa pre deti bude niesť v duchu knihy Gabiky Futovej Kvapky na kameni a bude určená nielen deťom, ale i ich rodičom či starým rodičom. Dielňu bude viesť naša kolegyňa Katka Gorná. Pripomínam, že na väčšinu podujatí je potrebné sa vopred prihlásiť. Podrobnejšie informácie o jednotlivých podujatiach o možnostiach prihlásenia nájdete na našom webe kniznicark.sk.

Bude opäť možnosť bezplatnej registrácie?

Áno, dôležité je povedať, že počas celého týždňa od 4. do 8. marca  ponúkame bezplatnú registráciu pre nových čitateľov. Stačí predložiť občiansky preukaz a podpísať prihláškový formulár, príp. sa online predregistrovať vopred. V náučnom oddelení na prízemí nájdete burzu vyradených a darovaných kníh a v  spolupráci s Univerzitnou knižnicou KU ponúkneme súťaž na sociálnych sieťach. Počas celého mesiaca máme na každý deň dohodnuté besedy pre školské kolektívy predškolákov, mladších aj starších žiakov s kolegyňami Máriou Lesákovou a Zuzanou Šurinovou. A až do konca marca na vás čaká výstava historických svadobných fotografií Spod závoja,  na 1. poschodí knižnice.

Aké sú najväčšie výzvy s ktorými sa knižnice v dnešnej dobe stretávajú, a ako sa s nimi vysporadúvate?


Väčšinou sa nás ľudia pri bežnom rozhovore pýtajú, ako je to dnes s čítaním. Číta sa vôbec? Samozrejme, že áno. Mení sa však forma čítania. V podstate nie je dôležité, či čítame papierovú alebo elektronickú knihu, aj keď vieme, že online čítanie nezanecháva takú výraznú pamäťovú stopu. Dennodenne nás však zahlcuje množstvo nových a nových rýchlych informácií, ktoré pribúdajú prostredníctvom médií, internetu a sociálnych sietí. To pravé čítanie má byť subjektívnym zážitkom. Ak sa mám dokonale začítať, musím vstúpiť do vlastného sveta.  Čítanie  pomáha snívať, predstavovať si a rozvíjať fantáziu. Pomáha nám vytvárať si správny úsudok a učí nás porozumeniu, cibrí pamäť a uľahčuje rečový prejav. Práve knihovník alebo predajca kníh by mal byť ten, kto má s výberom správneho čítania pomôcť,  či už dieťaťu alebo dospelému. Verejné knižnice už dávno nefungujú len ako štandardné požičovne, kde pripravíme knihy na objednávku. Knižnica - a verím, že i tá naša ružomberská - je dôležitý verejný priestor, kde sa dá dlhodobo a pravidelne tráviť voľný či študijný čas. Práve preto sa v poslednom čase venujeme najmä komunitným  aktivitám, pre menšie skupiny návštevníkov. V pondelok popoludní a v stredu dopoludnia sú to tvorivé dielne pre dospelých  Poézia tvorivosti, v stredu prebiehajú stretnutia literárnych klubov,  v piatok popoludní zas nechávame priestor detským Šikovníkom. Väčšina podujatí je priamo či nepriamo prepojená s literatúrou a knižnými príbehmi.

Dôležitou výzvou  pre nás je i v tejto súvislosti personálne zabezpečenie aktivít. Momentálne prechádzame náročným obdobím generačnej personálnej výmeny, do kolektívu sme privítali nových kolegov a kolegyne a teším sa na spoluprácu s nimi. Nedá mi nespomenúť, že náš zriaďovateľ Mesto Ružomberok už nejaký čas pripravuje podklady pre projektovú dokumentáciu na úpravu priestorov mestskej vily  na Námestí A. Hlinku, takže naše ťažiskové aktivity by sa v budúcnosti mohli preniesť do nových priestorov. Samozrejme, musíme sa venovať i tým priestorom, v ktorých sa nachádzame teraz. Aktuálne už niekoľko dní prebieha obnova vstupného vestibulu na Podhore 33, za nepohodlie sa vopred ospravedlňujeme.

Pribúdajú v knižnici čitatelia, alebo naopak ubúdajú?

Počet stálych čitateľov od obdobia pandémie mierne rastie, k 31. 12. 2023 sme evidovali 2.984 registrovaných stálych návštevníkov, pri existujúcom fonde 57 tis. knižných jednotiek.

Viac ako jednu tretinu evidovaných čitateľov tvoria deti. Tie navštevujú knižnicu nielen počas organizovaných školských aktivít ale i komunitných podujatí, a najmä v rámci bežných výpožičných služieb. Týždenne realizujeme 2 až 3 podujatia pre školské kolektívy, v marci sa táto frekvencia zvýši na 1 až 2 podujatia za deň. Spolu s novou personálnou posilou chceme vylepšiť najmä ponuku pre teenagerov - mám na mysli už spomínaný čitateľský klub a najmä ponuku nových podujatí v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia Umenie pre školy. V rámci tohto programu je okrem prednášok pripravený napríklad i krátky workshop písania či literárny kvíz o stredovekej literatúre.

Ako knižnica reaguje na moderné technologické trendy a meniace sa potreby čitateľov?

V priebehu rokov sa nám podarilo uviesť do praxe a spopularizovať súbor nových služieb, ktoré sú  pre nás  i pre našich užívateľov praktické a pohodlné. Vo dverách knižnice je umiestnený bilbiobox, v celom priestore knižnice je k dispozícii wi-fi, na prízemí sa nachádza samostatná PC študovňa s prístupom k 4 verejným počítačovým staniciam. Základom  trvalej ponuky služieb a podujatí je web kniznicark.skOkrem štandardných informácií ponúka aj kontaktné formuláre - študenti nájdu na  stránke formuláre na vypracovávanie rešerší a žiadanky na medziknižničnú výpožičnú službu, pre účastníkov podujatí sme zase pridali možnosť prihlásenia sa na podujatie cez samostatný rezervačný formulár. Novým čitateľom ponúkame možnosť predregistrácie na diaľku,  poplatkyje možné uhrádzať prevodom na bežný účet knižnice.  Súčasťou ponuky našich služieb je online katalóg Carmen, v rámci ktorého má každý náš evidovaný čitateľ vytvorené vlastné online konto s prehľadom o vypožičaných knihách, poplatkoch, objednávkach  a rezerváciách (objednávka predstavuje možnosť získania konkrétneho titulu z police knižnice a je spoplatnená, rezervácia predstavuje pre čitateľa možnosť, ako sa čo najrýchlejšie dostať ku knižnému titulu, ktorý je aktuálne vypožičaný). Od konca minulého roku používame  čitateľský preukaz vo formeužívateľskej karty v smartfóne. Je možné použiť ho pri čitateľskom pulte v knižnici alebo doma sa prepnúť do vlastného čitateľského konta a spravovať si výpožičky. Na rýchle informovanie čitateľov a priamy kontakt slúžia sociálne siete Facebook a Instagram. Súčasťou našej ponuky sú i e-knihy, prostredníctvom online katalógu a  aplikácie Palmknihy.cz je možné pre všetkých aktívnych čitateľov stiahnuť si bezplatne knihy na dobu 21 dní. V ponuke portálu sú väčšinou knihy v českom jazyku, asi 900 kníh je v slovenčine. Momentálne riešime i možnosť prístupu v rámci portálu KUBO – detské knihy. Našim prvoradým cieľom nie je až tak ponuka elektronických detských kníh priamo pre deti, ale radi by sme túto možnosť ponúkli i študentom  pedagogiky a literatúry, či ako pomôcku pre rodičov s deťmi na cestách.  Samostatná aplikácia online digitálneho preukazu, či prístup k audioknihám - to sú riešenia, ktoré nás ešte len čakajú, ale sú pre nás výzvou a pracujeme na nich.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia