VEDECKÝ SEMINÁR

VEDECKÝ SEMINÁR

RedakciaKultúra6.11.2018

Katedra histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Vás pozýva na vedecký seminár pri príležitosti 700. výročia udelenia mestských privilégií Ružomberku.

Na seminári vystúpia:
prof. PhDr. Ferdinand Uličný, DrSc. (K najstarším dejinám Ružomberka)
Mgr. Peter Chlepko (Ružomberské mestské právo v stredoveku)
Mgr. Tomáš Pastucha (Najstaršia mestská kniha Ružomberská z rokov 1527 – 1701)

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia