Prezentáciu novej knihy Cestopisné denníky. Zblízka i zďaleka z monarchie a republiky

Prezentáciu novej knihy Cestopisné denníky. Zblízka i zďaleka z monarchie a republiky

RedakciaNezaradené10.12.2018

Dobrý deň,

dovoľujem si Vám poslať tlačovú správu a pozvánku na prezentáciu novej knihy Cestopisné denníky. Zblízka i zďaleka z monarchie a republiky (Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku (modré podlažie), Hrabovská cesta 1/A, Ružomberok; 17. decembra 2018 o 16:00). Viac informácií v priloženej tlačovej správe.

Vopred Vám ďakujem za rozšírenie informácie. V prípade doplňujúcich otázok Vám budem k dispozícii.

S úctou a prianím pohodových dní

Cestopisné denníky.

Zblízka i zďaleka, z monarchie i republiky

Tlačová správa k vydaniu a prezentácii knihy

Občianske združenie Society for HumanStudies(Spoločnosť pre výskum človeka) v spolupráci s Fondom na podporu umenia vydáva publikáciu Cestopisné denníky s podtitulom Zblízka i zďaleka, z monarchie i republiky. Kniha bude prvýkrát verejne prezentovaná 17. decembra 2018 o 16:00 v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku. Autormi edície cestopisov z prelomu 19. a 20. storočia sú mladí historici Ján Golian a Rastislav Molda.

Monografia prináša dvanásť cestopisov slovenských cestovateľov, ktoré boli napísané od polovice 19. storočia do 20. rokov 20. storočia. Aj v tomto období bolo cestovanie, následné opísanie a publikovanie zážitkov z ciest módnou záležitosťou. Písanie cestopisov bolo celoeurópskym fenoménom a výnimku netvorilo ani slovenské prostredie. Cestopisné črty sa pravidelne objavovali hlavne v literárnych periodikách, politických a spoločenských novinách či sporadicky vyšli aj ako samostatné knižné tituly.

Dvanásť autorov podniklo cesty z rôznych príčin, niektorí cestovali za obchodom, ďalší za vzdelaním a iní za oddychom. Medzi autormi sú známi spisovatelia, verejne činné osoby (Koloman Banšell, Jozef Ľudovít Holuby,Svetozár Hurban Vajanský, Karol Anton Medvecký,Jozef Karol Viktorin), ale aj menej známe osobnosti (Andrej Buday, Ján Burian, Leo Martin Čepka,Matúš Filo,Július Kožuch, Karol Ladislav Kuzmány, Daniel Šustek). Cieľom ich ciest boli Spojené štáty americké, Britské ostrovy a iné západoeurópske krajiny, Egypt, cárske Ruskoa Blízky a Stredný východ. Podnikli aj viacero ciest po Hornom Uhorsku, dnešnom Slovensku.

V dobovom rozprávaní autori edície urobili len jemné jazykové úpravy. K cestopisom pridali poznámky a vysvetlivky. Príbehy obohatili dobovými ilustráciami navštívených krajín a pamätihodností.

Zostavovatelia, Ján Golian a Rastislav Molda venujúci sa problematike 19. storočia, pripravili do knihy úvodnú štúdiu, v ktorej vysvetlili dobový kontext fenoménu cestovania. Objasnili problematiku písania a vydávania cestopisov v slovenskom prostredí druhej polovice 19. storočia. Priblížili samotných autorov cestopisných čŕt a ich motiváciu vydať sa na cestu.

Vydanie publikácie podporil Fond na podporu umenia.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia