Práce na investičných akciách futbalovej akadémie sú v plnom prúde

Práce na investičných akciách futbalovej akadémie sú v plnom prúde

RedakciaŠport4.7.2019

Tento týždeň sa na štadióne MFK Ružomberok zahryzli mechanizmy do schodíkov schátralého hľadiska bez strechy nad hlavou, ktoré zo západnej strany lemovalo umelú hraciu plochu. Už skôr sa rozbehli ďalšie projekty, ktoré sú súčasťou výnimočného balíka predovšetkým investičného dobudovania futbalovej akadémie pod Čebraťom. O tejto téme sme hovorili s technickým riaditeľom futbalovej Ruže Jaroslavom Považanom.

Čo všetko, okrem tribúnky pri „umelke“ máte rozbehnuté?

„Na Základnej škole Klačno sú už v plnom prúde práce na ubytovacom zariadení, takisto tu vyrastie nové tréningové ihrisko s rozmermi 62x32 m s umelou trávou a s osvetlením. Potom je to rekonštrukcia futbalového stánku TJ Máj Černová.“

Ako to vyzerá s finančným krytím?

„Ide o účelovo poskytnuté zdroje, najväčšou čiastkou 1,5 mil. eur prispieva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, dotácia zo Slovenského futbalového zväzu je vo výške 200 tisíc eur a 50 tisíc eur predstavujú vlastné zdroje. Všetky akcie, vrátane právoplatných kolaudačných rozhodnutí, musia byť dokončené do konca tohto kalendárneho roka, keby sa termín nedodržal, museli by sme poskytnuté prostriedky vrátiť. Keďže len jeden subprojekt je súčasťou nášho štadióna, celému procesu ešte predchádzali dlhodobé zmluvy, na dvadsať rokov o prenájme jednotlivých objektov. Tu sme našli veľkú ústretovosť u mesta, tiež jeho právneho oddelenia a stavebného úradu. Nedá mi nespomenúť, že máme za sebou dve veľké elektronické verejné obstarávania a dve menšie.“

Skúsme začať tribúnou pri vedľajšej hracej ploche, aké bude mať parametre?

„Tá sa skladá z piatich stavebných celkov. Ide o tri ´tribúnky´ – krytá päťradová s 366 miestami na sedenie a dve menšie nekryté, takisto so sedačkami a to pre 172 a 120 divákov, čiže celková kapacita bude 658 miest. Súčasťou tejto akcie sú spevnené plochy a oplotenie od Katolíckej univerzity.“

Čo mladým futbalistom ponúknu ubytovacie kapacity na ZŠ Klačno?

„Ide o nádstavbu traktu F. Tá je riešená ako komplexná ubytovňa s pätnástimi dvoj a trojlôžkovými izbami, s celkovou kapacitou 34 miest a so zodpovedajúcim hygienickým zázemím. Zároveň dôjde tiež rekonštrukcii existujúceho malého futbalového ihriska, ktoré sa nachádza medzi traktami B a F.“

Aký nový šat čaká futbalový stánok v Černovej?

„Na úvod treba povedať, že veľká vďaka patrí funkcionárom TJ Máj Černová, za ich ústretovosť pri napĺňaní našich spoločných zámerov. Keďže tamojšia trávnatá plocha, s rozmermi 105 x 65 m nespĺňa normy SFZ, musíme ju o tri metre rozšíriť. Dôjde tiež k odstráneniu doterajšieho trávnika, ihrisko bude vyspádované, nainštaluje sa moderný drenážny i automatický závlahový systém. Veľkou generálkou prejde tribúna, stavené úpravy čakajú hospodársku a sociálnu budovu. Riešiť sa bude brána štadióna i jeho oplotenie. S prácami v Černovej začíname budúci týždeň.“

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia