120 – ročná  budova  školy

120 – ročná  budova  školy

František DianSpoznávame RK20.8.2023

Do roku 1842 bola v Ružomberku mestská rímsko-katolícka štvortriedna škola spoločná pre chlapcov a dievčatá. V roku 1884 zrušili spoločné vyučovanie a výchovu dievčat zverili mníškam. Ružomberský farár Anton Kurimský po dohode so Spišským biskupstvom a magistrátom mesta pozval rehoľu milosrdných sestier svätého Vincenta, aby v dievčenskej škole sa ujali vyučovania.

Mníšky zo Spišských Vlách v počte sedem prišli do Ružomberka 14.8.1885 , prevzali miestnosti katolíckej školy a zriadili dievčenskú školu. Škola pozostávala zo 6-triednej ľudovej školy  a školy materskej. Od 16. septembra 1885 začali v škole vyučovať. V školskom roku 1892/93 otvorili aj 1. ročník štvorročnej meštianky pre dievčatá.  Predstavenou školy bola Mária Klára Botová, ktorej hrob s pomníkom aj v súčasnosti môžete vidieť na ružomberskom cintoríne.  Škola vďaka štedrej finančnej podpore zo strany cirkvi a mesta patrila medzi výborné školy v okolí a mala dobrú povesť. 

Dievčenská škola a lipová alej na rínku

Pridelené miestnosti školy sa časom zapĺňali a bolo nutné hľadať nové priestory. Bolo rozhodnuté o prístavbe novej školy. Stalo sa tak v roku 1902. Kaločský arcibiskup Juraj Čáska venoval reholi na prístavu novej školy 52 000 korún. V roku 1903 k pôvodnému kláštoru pristavali novú budovu. Vyučovacím jazykom v škole bola maďarčina a škola sa stala centrom odnárodňovania ružomberských dievčat. V tomto roku si budova školy pripomína 120 rokov existencie.

Po vzniku ČSR v roku 1919 sestry svätého Vincenta odišli do Rožňavy. Vystriedali ich Školské sestry svätého Františka z Prahy – Břevnova. Škola pozostávala z piatich triedy ľudovej školy a štyroch tried meštianky. Po vzniku Slovenského štátu v roku 1939 české sestry nedostali od ministerstva školstva povolenie na vyučovanie a museli odísť. Vystriedali ich slovenské Satmárky, ktoré tu zotrvali až do roku 1945. V rovnakom období bola ďalšia prístavba školy, ktorá bola ukončená v roku 1941.

ZŠ sv. Vincenta - dievčenská škola dnes.

Narastajúcemu počtu žiakov v sedemdesiatych rokoch minulého storočia už budova nepostačovala a ku škole bola pristavená telocvičňa. V súčasnosti v budove sídli plne organizovaná Základná škola svätého Vincenta a má okolo 350 žiakov. Dá sa usudzovať, že pedagógovia v škole robia svoju prácu výborne, pretože v hodnotení INEKO sa škola v rámci Žilinského kraja umiestnila na 27. mieste, ako najlepšia škola z dolného Liptova. V historickej, 120-ročnej budove sa tradícia kvalitnej výchovnej a vzdelávacej práce naďalej udržiava.

Fotogaléria

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia