A budú  obnovené

A budú obnovené

František DianSpoznávame RK8.8.2021

Na počiatku to bola rozľahlá lúka. Pozvoľne sa zvažovala ku Váhu a pri záplavách bývala zaliata vodou. V jednej jej časti pri rieke bola pltnica, kde pltníci zväzovali plte a nakladali tovar na dlhú cestu až do Pešti. V inej časti sa raz za mesiac konal dobytčí trh. Na tejto lúke si prví ružomberskí futbalisti od mesta prenajímali priestor na odohratie prvých futbalových zápasov /1906/. Tak to trvalo až do roku 1923, kedy po viacročných úvahách sa magistrát mesta na tomto mieste rozhodol postaviť nemocnicu. Nemocnicu do prevádzky uviedli v roku 1926. Tým zaniklo trhovisko a zanikla už aj nepotrebná pltnica.

Váh v tom čase zo strany mesta nebol zregulovaný. Z pravej strany Váhu premiestnili zeminu z kopčeka „Vinohôrka“ ku nemocnici, aby sa úroveň terénu zvýšila a voda neohrozovala budovy nemocnice. Regulácia ľavého brehu Váhu začala okolo roku 1930. Po vybudovaní oporných kamenných múrov okolo nemocnice od Váhu postavili plot asi taký ako je dnes oddeľujúci nemocnicu od cesty /bez tehlovej výplne/. Tak to zaznamenali staré fotografie okolo roku 1933 – 35. Niekedy v týchto rokoch mesto nechalo na základoch oporného brehu Váhu budovať betónové balustrády. Unikátne „zábradlie“ začínalo asi od železného mosta pri vyúsťujúcej Mostovej ulici, pokračovalo areálom nemocnice a končilo pri drevenom moste do Rybárpoľa /dnes lávka pre chodcov/. Pohľadnica na areál nemocnice fotografovanej od Čebraťa z roku 1937 zachytila už súčasné balustrády. Neobyčajné balustrády odvtedy slúžili a dožívajú sa okolo 85 rokov v celkom dobrom stave.

Pri rozširovaní a budovaní novej hlavnej cesty a budovaní mosta na Oravu /1965/ sa v priľahlej časti mosta balustrády dostali pod úroveň cesty a tu prestali plniť svoju ochrannú a estetickú funkciu. Napriek tomu ostali dostatočne zachovalé. Rovnako tak v areáli nemocnice. Iná situácia je v parku pri Považskej ulici. Park v minulosti, ale aj v súčasnosti je nielen miestom oddychu, no aj miestom stretávok nespratných ľudí. Svoju silu si v „povznesenom“ stave dokazujú búraním čiapok balustrád do vody Váhu. Necitlivou činnosťou zasiahli aj budovatelia teplovodného potrubia na konci minulého storočia, kedy v pravidelných úsekoch balustrády porušili.

V týchto týždňoch začal Slovenský vodohospodársky podnik v Ružomberku s opravou balustrád v časti parku. Ako nám povedal majster robotníkov pán Slanicay, nechali vyhotoviť 120 nových betónových čiapok na zábradlie. Už v minulých rokoch z vody povyberali zhodené a nepoškodené diely. Robotníci osádzajú prvých 60 dielov a naprávajú porušené časti. Ak bude všetko pokračovať podľa plánu, s prácou budú do konca roka hotoví. Ostáva veriť, že upevnené čiapky budú vzdorovať nespratníkom, ktorí by chceli opravené balustrády devastovať.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia