Aj Ružomberok má svoje TATRY

Aj Ružomberok má svoje TATRY

František DianSpoznávame RK9.8.2020

Keď som sa pred polstoročím prisťahoval do Ružomberka, čudoval som sa pomenovaniu Malé Tatry. A možno aj dnes mnoho Ružomberčanov nevie, kde je táto časť mesta. Veď tie skutočné Vysoké, Nízke Tatry sú o desiatky kilometrov ďalej na východ. Ak neuvažujeme o starom centre Ružomberka (starom meste), je to najstaršie sídlisko.

Výstavba bytoviek v Malých Tatrách

Začiatky výstavby tejto „obytnej kolónie“, ako to v tom čase pomenovali, spadajú do roku 1943. Vtedy Ružomberské textilné závody začali s plánovanou výstavbou bytov. V hornatom okolí pre výstavbu len ťažko hľadať rovnejšiu plochu. Vedenie podniku sa rozhodlo pre horské prostredie na úpätí vrchu Čebrať. Prvý projekt vypracoval Ing. arch. Paar podľa nemeckého vzoru. Navrhol byty, ktoré by mali viac tieňa ako svetla a mali byť zasadené hlboko do terénu. Bol to megalomanský projekt, v ktorom dom bol navrhnutý pre dve rodiny a jeden byt mal sedem izieb aj s príslušenstvom.

V roku 1944 vypuklo SNP a rozpracované základy stavieb boli pozastavené. Po skončení vojny, napriek rozpracovaným stavbám, bola vypísaná anonymná súťaž na zmenu projektov. Víťazom sa stal Ing. arch. Ferdinand Uličný. Napriek obrovským problémom so zaobstarávaním stavebného materiálu výstavba pokračovala podľa upravených projektov. V rokoch 1946 – 1948 vyrástlo trinásť obytných domov pre pracovníkov textilky. Súčasťou bola centrálna kotolňa pre vykurovanie bytov a zohrievanie vody. Poloha sídliska vsadená do krásnej prírody a borovicového lesa dostala pomenovanie Malé Tatry.

Dalo by sa povedať, že sídlisko vo svojej dobe malo komplexnú vybavenosť. Už začiatkom storočia bola pri trati vybudovaná národná škola a materská škôlka (dnes obe slúžia ako byty a ubytovne). Na dohľad bola pošta, obchod s potravinami, pekáreň, bufet, krčma, mäsiareň... Na relatívne rovnejšej ploche boli vybudované tenisové dvorce (podľa mienky tenistov najlepšie v tom čase), ktoré v zime upravili na ľadovú plochu pre hokejistov a korčuľovanie. Dokonca tam vystupovala jedenkrát aj Viedenská ľadová revue. Dnes na týchto miestach stojí budova pôvodne základnej školy, vybudovaná začiatkom šesťdesiatych rokov. Nad dvorcami bola kombinovaná stavba detských jasieľ. Koncom šesťdesiatych rokov pribudla ďalšia murovaná bytovka a v roku 1972 deväť montovaných domov.

Po zbúraní jasieľ v tomto tisícročí, na tomto mieste vyrástli moderné byty a súkromná materská škola s detským ihriskom. Aj vďaka akad. maliarovi Milanovi Gromnicovi a jeho synom bolo na sídlisku realizovaná výstavba bytov a viacero účelových estetických úprav (prekrytie prameňa, schodiská, ploty, chodníky, ihrisko, okolia domov...)V tichom, horskom prostredí si obyvatelia sídliska bývanie pochvaľujú. Aj keď bavlnárske závody už neexistujú, výsledky ich budovateľskej činnosti v minulosti slúžia a budú slúžiť Ružomberčanom naďalej.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia