Ako mesto budovalo školy

Ako mesto budovalo školy

František DianSpoznávame RK3.3.2019

Keď som v roku 1965 nastúpil učiť do ZŠ v Rybárpoli , škola sa pýšila novou budovou pavilónového systému v treťom roku užívania. Bola to v tom čase najmodernejšia budova školy v meste, s odbornými učebňami, širokými chodbami /ale bez telocvične/. Aj učitelia školy boli „vyberaní“. V tom čase bolo v meste päť základných škôl. Boli označované číslami a o prvej menovanej to platí doteraz. 1. ZŠ – Dončová ul. , 2. ZŠ – dnes sv. Vincenta, 3. ZŠ – dnes Gymnázium sv. Andreja, 4. ZŠ – v budove starého gymnázia a v kláštore a rybárpolská ZŠ. Zo stredných škôl bola SVŠ-ka , dnes štátne gymnázium, priemyslovky strojnícka a textilno-papierenské, stredná zdravotnícka škola /sídlila v detskej nemocnici/ a tri učilištia- papierenské, textilné a poľnohospodárske.

História ružomberských škôl je však ďalekosiahlejšia. V archívoch je zapísané, že už v predreformačnom období bola pri fare farská škola. Dochádzka detí bola dobrovoľná. A keďže deti museli pracovať aj na poliach a vykonávať domáce roboty, často vyučovanie bolo len v nedeľu. O ľudovej evanjelickej škole sa dozvedáme z roku 1528, na ktorú v roku 1560 nadväzovalo latinské „gymnázium“. Keďže išlo o farskú školu, budova/asi z dreva/ bola postavená pod starou farou. Po založení nižšieho gymnázia /1729/ a vybudovaní rezidencie piaristov bola vedľa kláštora asi z dreva postavená 3 – 4 triedna škola gymnázia v roku 1735. Bližšie údaje o nej sa nezachovali. Budova slúžila do roku 1790, keď na tom istom mieste z prostriedkov študijného fondu vo výške 3781 florénov postavili novú budovu. Nie moc kvalitnú stavbu museli v roku 1806 renovovať /zatiaľ vyučovali v kláštore/ a potom slúžila svojmu cieľu až do roku 1889, kedy sa gymnázium presťahovalo do novej 8-triednej budovy /dnes Fakulta zdravotníctva KU/.

V roku 1823 vedľa starej fary /budova už nestojí/ bola postavená dvojtriedna, ľudová rímsko-katolícka škola, ku ktorej po roku 1848 bolo pristavaných a zriadených ďalších šesť tried. Na starých fotografiách objavujeme budovu fary i školy. Na mieste starej školy v rokoch 1932 – 1936 vyrástla nová budova chlapčenskej školy, dnes Gymnázium sv. Andreja. V roku 1871 si Židia zriadili svoju dvojtriednu školu a pri stavbe synagógy vyrástla vedľa nej aj budova ich školy /dnes predajňa nábytku/. V roku 1903 bola mestom postavená dievčenská meštianska škola, v ktorej dnes sídli ZŠ sv. Vincenta. A v roku 1905 v Rybárpoli, vedľa železnice bola pre deti robotníkov továrne postavená štátna ľudová škola. Dnes je prerobená na ubytovňu. Oproti nej stojí budova bývalej materskej školy z rovnakého obdobia. V roku 1919 bola na časti kasárenského dvora postavená štátna meštianska škola /vedľa bývalých priemysloviek/. Budova v súčasnosti slúži pre sociálne byty. Evanjelická cirkev si vedľa kostola postavila faru a vlastnú evanjelickú ľudovú školu /1925/. V roku 1925 počet školopovinných detí tak vzrástol, že mesto muselo postaviť novú, modernú budovu meštianskej školy na Dončovej ulici za 3 milióny Kčs. Republikán v č. 37/1925 napísal o budove: „...nádherná budova s peknými zariadenými triedami, hygienickými záchodmi, so svetlou kresliarňou,... moderná stavba vyhovujúca pedagogickým a výchovným požiadavkám...“.

Aj stredné školy sa dočkali nových priestorov. V roku 1942 bola do užívania odovzdaná nová budova gymnázia na Moyzesovej ulici. Bola to prvá pozemná stavba slovenskej vlády na území Slovenska. Je dielom pražského architekta Adolfa Benša, jedného z významných predstaviteľov funkcionalizmu. V rokoch 1948 – 1952 bol postavený komplex budov pre dve samostatné priemyslovky. Projektantmi boli architekti Milan Škorupa a Vladimír Cibulka. Vzhľad priečelia škôl oživujú vitráže od R. Dúbravca a sochárske reliéfy Jána Kulicha a Jána Hučka. Po niekoľkoročnej prestávke nastal v meste rozvoj výstavby aj nových základných škôl. Od ZŠ na Ulici Zarevúca /1975/, cez ZŠ na Bystrickej ceste, Sládkovičovej ulici až po ZŠ na Klačne, ktorá je najmladšou budovou.

František Dian

© 2023 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia